Nieuwe regels voor grensbewakingsoperaties op zee kan mensenlevens redden

Straatsburg, 9 december 2013 - Vandaag stemde de commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement over de regels waaraan grensbewakingsoperaties van de Europese grenswachtorganistatie ‘Frontex’ moeten voldoen. De voorschriften gaan niet alleen over opsporing van onregelmatige grensoverschrijding, maar ook over zoek- en reddingsoperaties van vluchtelingen op zee. Daarmee heeft het voorstel grote gevolgen voor hoe Frontex omgaat met vluchtelingenboten op de Middellandse Zee.

GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini: “Als het aan het Europarlement ligt wordt het Frontex expliciet verboden om vluchtelingenboten op de Middellandse Zee aan hun lot over te laten. Daarmee kunnen levens gespaard worden."

De regels voor Frontex-operaties zijn in lijn gebracht met internationaal recht en de grondrechten van immigranten worden in deze nieuwe regels beter gewaarborgd. Vluchtelingen op zee mogen niet zomaar door Frontex in een derde land aan wal worden gezet. Dit kan alleen nadat is vastgesteld dat daarmee het principe van non-refoulement niet wordt geschonden, een vluchteling mag niet naar een land worden uitgezet waar deze persoon vervolging, foltering of andere mishandeling vreest.

Sargentini: “Vluchtelingenstromen houd je niet tegen met het hermetisch afsluiten van de grenzen, het maakt de oversteek voor vluchtelingen alleen gevaarlijker, met meer drenkelingen tot gevolg. De regels waarover we nu gestemd hebben zijn de eerste stap in de ontwikkeling van een solidair EU grensbeleid. We hebben nu als Europarlement een sterk mandaat op tafel liggen voor de onderhandelingen met de Europese lidstaten, die naar alle waarschijnlijkheid eind deze week zullen stemmen over hun positie op dit dossier.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook