Nieuwe strategie ontwikkelingssamenwerking mist haar doel

Het Europees Parlement stemt vandaag over de nieuwe strategie voor ontwikkelingssamenwerking. Sargentini ondersteunt deze strategie niet en stelt een andere richting voor: “Ongelijkheid en armoede aanpakken, daar moet ontwikkelingssamenwerking zich op richten. Alleen dan pak je de onderliggende oorzaken van de vluchtelingencrisis aan. Maar deze strategie gaat de verkeerde kant op.”

Sargentini stelt voor om ontwikkelingssamenwerking te richten op het bestrijden van armoede en ongelijkheid. Sargentini bezocht de afgelopen jaren veel van de landen waarvoor de hulp bedoeld is en heeft van dichtbij gezien waar het mis gaat. Het gevoel voor solidariteit voor armere landen lijkt meer en meer te verdwijnen: steeds meer landen geven minder dan 0,7% van het bruto nationaal inkomen uit aan ontwikkelinssamenwerking. Sargentini roept op om deze internationale afspraken van 0.7% na te komen en het beschikbare budget in dienst te stellen waarvoor het bedoeld is.

Sargentini maakt zich zorgen over het feit dat steeds meer geld wordt uitgegeven aan zaken die niet de doelen van ontwikkeling ten goede komen. Integendeel. Zo werd vorig jaar ruim 14% van het ontwikkelingsbudget van de lidstaten besteed aan AZC’s in de Europese lidstaten. Ook ging er minder geld naar de allerarmste landen en landen in sub-Sahara Afrika. Buurlanden of regio’s gelegen aan een migratie-route richting de EU ontvingen juist meer. “De nieuwe strategie legitimeert deze trend en daar wens ik niet aan mee te doen”.

Sargentini wijst erop dat uit het EU Afrika noodfonds ook projecten worden gefinancierd die zich richten op migratie management aan de grenzen van Soedan en in de detentiecentra van Libië. Sargentini is geen tegenstander van migratie management of het verbeteren van de condities in de centra waar vluchtelingen verblijven, maar vindt dat de finaciering niet ten koste moet gaan van de projecten op de plek waar de noodzaak om te vluchten ontstaat. “Als je de redenen waarom mensen vluchten niet aanpakt, kan je blijven managen tot je een ons weegt”.

En dat is precies het gevolg van de gekozen richting in de nieuwe strategie. Het ontwikkelingsbudget van de EU is geslonken en geld dat wordt gebruikt voor migratie management en detentiecentra gaat ten koste van projecten die ongelijkheid tegengaan. "Dit terwijl het EU Afrika noodfonds gaat over het wegnemen van de oorzaken van migratie en het bestrijden van ongelijkheid en armoede hiervoor van het grootste belang is."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook