Onderhandelingen luchtkwaliteit Europa: Nederlands voorzitterschap moet aan de bak

BRUSSEL, 16 december - Na eerst een schandalige deal te hebben gesloten die een verdubbeling van de vervuilende uitstoot van dieselauto's toelaat, hebben de lidstaten vandaag laten zien ook de emissieplafonds van vervuilende stoffen voor landen zo hoog mogelijk te willen houden. "Dat de lidstaten het niet zo nauw nemen met de luchtkwaliteit is nu wel duidelijk," stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout die onderhandelaar op het dossier voor nationale emissieplafonds is.

De milieuministers kwamen woensdag bij elkaar in Brussel om een positie in te nemen in het dossier van de herziening van de zogenaamde NEC-richtlijn (National Emission Ceilings). Lucht trekt zich immers niets aan van grenzen. Om te zorgen dat heel Europa schone lucht ademt maakt de EU afspraken over de normen die per lidstaat acceptabel zijn.

Eickhout: "Schrikbarende sterftecijfers en hoge economische kosten door luchtvervuiling laten zien dat een serieuzere aanpak hoognodig is. Vandaag hebben de ministers echter voor een aanpak gekozen die heel dicht bij het business-as-usualscenario ligt en een stuk zwakker is dan het al broze voorstel van de Europese Commissie. Ook hebben de lidstaten allerlei uitzonderingen in de wettekst opgenomen en één vervuilende stof volledig uit het voorstel geschrapt: methaan."

COP21 - wisselwerking klimaat en luchtbeleid

In Parijs beloofden landen om meer actie te gaan ondernemen tegen klimaatverandering. Dat betekent dat ons klimaatbeleid herzien moet worden en ambitieuzer gemaakt moet worden.

Het Europees Parlement heeft onlangs een studie uit laten voeren waaruit blijkt dat er een grote wisselwerking is tussen klimaat- en luchtbeleid. Dankzij klimaatbeleid kunnen de doelstelling op het gebied van luchtkwaliteit tegen veel lagere kosten gehaald worden. Zo slaan we twee vliegen in één klap. Deze wisselwerking is niet meegenomen in voorstel van de Europese Commissie, en nu lappen ook de lidstaten het aan hun laars. Sterker nog, ze zwakken het voorstel nog verder af en schrappen methaan van de lijst.

Eickhout: "Naast het feit dat methaan luchtvervuiling veroorzaakt, is het ook nog eens één van de belangrijkste broeikasgassen. Ik hoop dat de milieuministers niet nu al vergeten zijn wat ze afgelopen weekend in Parijs hebben toegezegd."

Nederlands voorzitterschap

Na de kerstvakantie zullen de onderhandelingen tussen de lidstaten en het Europees Parlement (dat een ambitieuzere uitgangspositie heeft) van start gaan. Nederland is dan voorzitter van de Europese Raad en zal dus de onderhandelingen namens de lidstaten leiden.

"Toen de lidstaten hun bizarre besluit namen bij de nieuwe tests voor dieselauto's, was Nederland het enige land dat daar tegenin ging en voor onze luchtkwaliteit opkwam. Op dit dossier hoor ik dat progressieve geluid helaas nog niet. Hopelijk komt daar snel verandering in. Als voorzitter van de Europese Raad heeft Nederland namelijk een unieke kans om dit dossier de goede richting in te duwen," aldus Eickhout.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook