Onderzoek Europese Groenen: Europese bedrijven dragen bij aan ontbossing Amazonewoud

“Met toestemming van Brazilië maken Europese bedrijven en overheden de ontbossing van het Amazonegebied tot business model.” Dat concluderen de Europese Groenen in hun onderzoeksrapport naar trends en risico’s over ontbossing in het Amazonegebied. De Groenen constateren dat de Braziliaanse overheid in feite zelf actief bijdraagt aan de vernieling van dit belangrijke natuurgebied voor zowel biodiversiteit als klimaatverandering. Opmerkelijk genoeg blijkt ook nog eens dat onder andere het Nederlands bedrijfsleven zeer actief is in Brazilië bij de planning en mogelijk ook de aanleg van grootschalige infrastructuurprojecten voor vervoer en export van vooral soja, hetgeen ten koste gaat van grote delen Amazonewoud.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout gaf samen met een aantal van zijn collega’s opdracht voor dit onderzoek“De maffiapraktijken rond het illegaal kappen van het woud lijken geen grenzen te kennen. Milieuactivisten zijn hun leven niet meer veilig en ondertussen gaan er dagelijks hectares woud aan. De ontbossing dreigt door deze plannen nog eens in crescendo te gaan. Dit moet stoppen.”

Sinds 2012 neemt ontbossing na jaren van afname weer enorm toe. De Groenen vrezen dat het niveau van ontbossing de jaren 80 zal overstijgen. Toen werd internationaal ook de noodklok geluid wat leidde tot striktere wet- en regelgeving. Bossen worden gekapt ten behoeve van veeteelt en landbouw. Soja is de wederom de grootste  boosdoener. Grote stukken bos worden opgeofferd om soja te produceren, ten behoeve van Europese en Chinese productie van veevoer. 

Omdat soja nu een lange, moeizame weg door het woud moet afleggen naar de havens blijkt Brazilië samen Nederlandse bedrijven en overheid samen te werken om een corridor door het woud richting het Noorden aan te leggen. Zo kan de soja sneller en makkelijker in bij havens komen voor transport naar onder andere Rotterdam. Eickhout betreurt dat Europese en in het bijzonder Nederlandse bedrijven betrokken zijn. “Afgelopen zomer tekende Nederland nog voor een meer duurzame, Europese  productie van soja en andere eiwithoudende gewassen. Nu lijkt het erop dat ondertussen middels handelsmissies Nederlandse bedrijven gepromoot worden om te helpen bij het plannen van de toekomstige infrastructuurprojecten die fnuikend zullen zijn voor het Amazonewoud.”

Eickhout vindt dat Europa haar handelsbeleid en landbouwbeleid zo moet inrichten dat de productie en import van gewassen die bijdragen tot ontbossing – zonder dat een eerlijke prijs betaald wordt voor de aangerichte schade – geen markt kan vinden in Europa. “Zolang wij soja importeren die ten koste gaat van Amazonewoud zal er iedere dag een leger van kettingzagen en bulldozers door het woud trekken. We zullen die markt dus eerlijker moeten maken. In de prijs van soja zal ook de prijs van de vernietiging van natuur en klimaatschade moeten meegenomen. Daarnaast zullen we de grootte van onze veestapel moeten heroverwegen.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook

Attachment Size
AmazonReport-deforestation.pdf 540.54 KB