Onderzoek Europese Groenen: onverantwoordelijk handelen lidstaten maakt van Griekse eilanden openlucht gevangenis

BRUSSEL, 6 juni - Vluchtelingen die veiligheid en zekerheid zoeken en stranden op een Grieks eiland krijgen nauwelijks een humane behandeling. Dat concluderen onderzoekers in opdracht van de Europese Groene Europarlementariërs, die de gevolgen van de EU-Turkije deal hebben geanalyseerd in de hotspots op vijf Griekse eilanden - Lesbos, Samos, Chios, Kos en Leros. In plaats van dat ze naar mensenrechtelijke maatstaven worden opgevangen en een asielprocedure vlot wordt afgehandeld, komen vluchtelingen terecht in een langdurig en onzeker proces dat als uiteindelijk doel heeft ze zonder pardon terug te sturen naar Turkije. Op de eilanden krijgen ze te maken met een wirwar aan EU agentschappen en Griekse instanties waarbij aanspraak maken op hun basisrechten nauwelijks aan de orde is. “We hebben allemaal wel de beelden gezien van de winter op die eilanden met vluchtelingen in ondergesneeuwde tenten en kleine kinderen in de modder. Dit onderzoek maakt de reden van het menselijk leed duidelijk,” aldus GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini die samen met haar Groene collega’s opdracht gaf voor dit onderzoek over hoe de EU-Turkije deal en de verantwoordelijkheid van EU-landen voor vluchtelingen in Griekse hotspots uitpakt. “Niemand wil de eindverantwoordelijkheid nemen voor het helpen van deze mensen. Onze regeringsleiders, de Europese Commissie, de diverse betrokken EU agentschappen, Griekenland: allemaal leggen ze de verantwoordelijkheid bij een ander. Parlementaire of juridische controle blijft daardoor ook uit.”

 

Herverdeling en de EU-Turkije deal

Na de forse toename van vluchtelingen, vooral uit Syrië, besloot de Europese Commissie in 2015 een spoed-solidariteitsmechanisme op te tuigen: 160,000 vluchtelingen zouden uit Italië en Griekenland worden overgeplaatst naar elders in de EU. Door middel van speciale centra, hotspots genaamd, zouden vluchtelingen gekoppeld worden met andere EU-landen. Hiermee zou snel hulp geboden worden aan de mensen in nood en gewerkt worden aan een eerlijkere verdeling van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor vluchtelingen. Sargentini: “Dit herverdelingsmechanisme is een mooie manier om onze daadkracht en humanitair handelen te laten zien: solidariteit met vluchtelingen en solidariteit onder de EU-landen. Maar in de praktijk heeft het helaas niet gewerkt omdat EU-landen al te gretig hun verantwoordelijkheid willen afschuiven.” Door de komst van de EU-Turkije deal in het voorjaar van 2016 werden de Griekse hotspots een soort openlucht gevangenissen. Ziektes, gebrek aan voeding zoals babymelk zijn aan de orde van de dag en iedereen heeft de beelden gezien van afgelopen winter toen de weersomstandigheden bijzonder slecht waren. Sargentini bezocht Chios, een van de eilanden met een hotspot, en nam de ellende daar met eigen ogen waar: “Vluchtelingen wachten in erbarmelijke omstandigheden op wat er met ze gaat gebeuren. De deal tussen de EU en Turkije lijkt in de verste verte niet op een menswaardig vluchtelingenbeleid.” Juridische bijstand in de procedure wordt niet geboden waardoor er veel fouten gemaakt worden en misverstanden ontstaan. Vluchtelingen zitten mede  daardoor onnodig lang vast op de Griekse eilanden.

 

Door de EU-Turkije deal kwamen nieuw gearriveerde vluchtelingen op Griekse eilanden in een wrange situatie terecht: ze vielen niet meer onder de regels voor herverdeling, maar onder de informele afspraken tussen Europese regeringsleiders en Turkije. Sargentini: “Onze regeringsleiders hebben zich in allerlei bochten gewrongen om maar niet verantwoordelijk te zijn voor de zorg en opvang van vluchtelingen. Vluchtelingen zijn geen cijfers, maar mensen. Democratische controle is geen hindernis maar een hoeksteen in onze samenleving. En mensenrechten zijn verworven rechten voor een ieder, ook voor vluchtelingen.”

 

Uit het onderzoek in opdracht van de Europese Groenen volgt dat beslissende instanties doorgaans asielaanvragen niet inhoudelijk beoordeelden of de aanvragers uitlegden wat hun rechten zijn, zoals het hebben van juridisch bijstand. In dertig van de veertig geanalyseerde Syrische asielzaken werden de aanvragen geweigerd enkel op de grond dat de vluchtelingen uit Turkije zijn gekomen en dat Turkije een veilig land zou zijn. Opmerkelijk is wel dat wanneer een Syrische vluchteling naar Griekenland reist, zonder de eilanden aan te doen, wel een inhoudelijke beoordeling van zijn of haar aanvraag krijgt en een vluchtelingenbescherming toegewezen krijgt.

Het onderzoek concludeert dat wegens een gebrek aan procedurele waarborgen vluchtelingen al gebrandmerkt zijn voordat ze veiligheid zoeken in de EU. De Groenen beargumenteren al langer dat Turkije niet als een veilig land voor vluchtelingen zou moeten gelden. Afgelopen week debatteerde Sargentini met haar collega Europarlementariërs over de schokkende bevindingen van het onderzoek van Human Rights Watch waaruit blijkt dat Turkse grenswachters op de grens met Syriërs op vluchtelingen schieten of Syrische vluchtelingen zelfs worden teruggestuurd naar Syrië. Dit alles is in strijd met internationale regels, in het bijzonder het principe van non-refoulement.

 

Het solidariteitsbeginsel

De onderzoekers laten zien dat het schort aan duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en taken tussen Griekse autoriteiten en EU agentschappen. Procedurele waarborgen ontbreken met als gevolg dat vluchtelingen maanden in onzekerheid vast komen te zitten. Eind juni komen de Europese regeringsleiders bijeen. Een hete aardappel op de agenda is het solidariteitsbeginsel in het Dublin systeem: hoe verdeel je de verantwoordelijkheid voor het opvangen en beschermen van vluchtelingen eerlijk over de hele EU. Het dossier ligt nu al twee jaar vast in de Europese Raad. Sargentini: “We zien in Europa een enorme kentering. Als het even kan worden democratische en juridische controle, transparantie en mensenrechten weggewuifd en worden derdelanden belast met de verantwoordelijkheid. We kijken weg, maar het probleem wordt niet minder.”

 

Aanbevelingen onderzoek

Naast het belichten van de vele gebreken in de asielprocedure in Griekenland als gevolg van de EU-Turkije deal, waarschuwt het onderzoek voor de gevaarlijke kanten van deals zoals die met Turkije. De volgende aanbevelingen worden gedaan aan de EU en zijn lidstaten:

- creëer en bevorder reguliere en veilige manieren voor vluchtelingen en migranten om naar de EU te komen

- maak geen gebruik van systematisch detentie van asielzoekers als een vorm van migratiecontrole

- beperk de bewegingsvrijheid van asielzoekers niet

- stel eerlijke asielprocedures in die in lijn zijn met fundamentele rechten

- geef 

 juridische bijstand in alle fasen van de asielprocedure

- stel een eerlijk en verplicht systeem van verdeling van asielzoekers over de EU vast en vernieuw daarmee het gebrekkige huidige Dublin systeem

- maak democratische controle en transparantie een onderdeel van terugkeer overeenkomsten.: garandeer transparantie en deugdelijke informatieverzameling om goed beleid te kunnen voeren.

 

Ook Griekenland krijgt aanbevelingen:

- Turkije niet als een veilig land voor vluchtelingen erkennen

- stoppen met het systematisch vastzetten van asielzoekers

- stoppen met het beperken van de bewegingsvrijheid van asielzoekers

- garandeer een eerlijk proces

- stel eerlijke asielprocedures vast die in lijn zijn met fundamentele rechten

- garandeer goede opvang faciliteiten

- garandeer verantwoordelijkheid voor iedere fase van het asielproces, zeker als er gebruik wordt gemaakt van de hulp van EU agentschappen.

 

Het gehele onderzoek lees je hier.

 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook