Onderzoekscommissie: EU en Nederland moeten ambitieuzer worden in aanpak belastingontwijking

BRUSSEL, 25 november - EU-landen hebben jarenlang in strijd met de EU-verdragen gehandeld bij het faciliteren van belastingontwijking; de Europese Commissie heeft onvoldoende gedaan om die landen daar op aan te spreken. Die conclusie trekt de onderzoekscommissie belastingontwijking van het Europees Parlement. Ook is de onderzoekscommissie zeer kritisch over tax rulings die vooral in Nederland worden afgegeven aan multinationals. GroenLinks vindt dat de EU en de Nederlandse regering na deze conclusies veel verdergaande maatregelen moeten nemen tegen belastingontwijking.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: "Het ondoorzichtige Nederlandse rulingssysteem moet op de schop. Deze rulings geven multinationals een onterecht voordeel en beroven andere landen van belastinginkomsten. Bovendien zijn ze een democratisch probleem aangezien deze geheime afspraken met de belastingdienst door niemand gecontroleerd kunnen worden".

De onderzoekscommissie beveelt aan om toe te werken naar een systeem waarin tax rulings vooraf gemeld moeten worden bij de Europese Commissie zodat die kan controleren of er sprake is van onterechte staatssteun. Ook wil het Europees Parlement dat multinationals verplicht transparant worden over de afspraken die ze hebben gemaakt met belastingdiensten en over de belastingen die ze betalen per land.

Tot nu toe heeft de EU voorzichtige stapjes gezet om tax rulings uit te wisselen tussen belastingdiensten en om toe te werken naar een Europees systeem voor vennootschapsbelasting. De aanbevelingen van de onderzoekscommissie gaan veel verder. "Ik verwacht van deze Commissie dat ze met extra maatregelen komt om het schrijnende probleem van belastingontwijkende multinationals aan te pakken", stelt Eickhout.

Op voorstel van de groene fractie besluiten de fractievoorzitters van het Europees Parlement donderdag over een mogelijke verlenging van het mandaat van de onderzoekscommissie, omdat die zijn taak maar gedeeltelijk heeft kunnen vervullen. Europarlementariërs kregen slechts mondjesmaat toegang tot officiële documenten over de besluitvorming in belastingdossiers. Verantwoordelijke ministers en eurocommissarissen verschenen niet allemaal voor de commissie of gaven onbevredigend antwoord op vragen. Ook hebben verschillende bedrijven geweigerd om zich over hun belastingstrategieën te verklaren voor de onderzoekscommissie. Het ziet er echter naar uit dat een grote coalitie van christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen het mandaat van de onderzoekscommissie wil inperken. Daarmee zouden ze kunnen voorkomen dat hun politieke kopstukken zoals Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en Eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem in een hoorzitting moeten verschijnen.

Eickhout: "Het zou ongehoord zijn als de grootste fracties verder onderzoek naar politieke verantwoordelijkheid voor belastingontwijking frustreren. Zowel de voorzitter van de Europese Commissie als de voorzitter van de Eurogroep komen uit landen die stelselmatig belastingontwijking hebben gefaciliteerd. Voor hun geloofwaardigheid is het van belang dat er opheldering komt over hun verantwoordelijkheid hierin."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook