Parijs: Sargentini verwacht op vier punten daadkracht van EU-ministers

BRUSSEL, 19 november - Vrijdag spreken de Europese justitie en binnenlandse zaken ministers in Brussel om over de aanpak van terrorisme naar aanleiding van de bloedige aanslagen in Parijs. Na de aanslag op Charlie Hebdo beloofden de landen de strijd tegen terrorisme op een hoger niveau te tillen door beter samen te werken en meer te investeren in deradicaliseringsprogramma's. Een half jaar verder moeten we constateren dat er van deze beloftes nog onvoldoende terecht is gekomen. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini leidt volgende week de onderhandelingen in het Parlement over hetzelfde thema.

Sargentini heeft vier punten waar zij van de ministers daadkracht verwacht: "Pak de handel in wapens aan. Sluit de geldstromen terroristen af. Investeer in de samenleving. Maak gebruik van bestaande infrastructuren."

Pak de handel in wapens aan

Kopen en verkopen van wapens door individuen en landen moet onmogelijk worden gemaakt. Wapenhandel is een miljoenenbusiness. Nederland is een van de topverkopers van wapens aan onder meer autoritaire regimes. Deze verkochte wapens komen veelal in de handen van terroristen terecht zoals in Irak, Syrië en Jemen. Ook is het vrij eenvoudig om in Europa aan wapens te komen. Regels voor de verkoop van wapens verschillen per lidstaat. Iedereen loopt een risico als die in sommige lidstaten te makkelijk over de toonbank gaan. Scherpe Europese regels voor de verkoop en koop van wapens zijn nodig. "We verwelkomen dan ook het besluit van de Europese Commissie om het aanschaffen van wapens te bemoeilijken en het compleet illegaal maken van het hebben van vuurwapens als een .22 semi-automatisch wapen," aldus Sargentini. "Nu de lidstaten nog."

Sluit de geldstromen terroristen af

Betere naleving van de harde regels voor het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering is cruciaal. Terreurgroepen financieren hun praktijken grotendeels uit illegale verkoop van grondstoffen. Zo haalt Da'esh maandelijks $50 miljoen binnen uit illegale verkoop van olie dat deels in het Westen terecht komt. "Helder moet worden hoe die financiering loopt en diegenen die met Da'esh handelen aan te pakken." Ook banken, die verplicht zijn om transacties te screenen voor witwassen en terrorismefinanciering, schieten in de uitvoering tekort volgens De Nederlandse Bank. Onlangs heeft de EU een anti-witwasrichtlijn uitgevaardigd die door Sargentini is onderhandeld. "Deze moet zo snel mogelijk, met in begrip van het openbaar register, ingevoerd worden."

Investeer in de samenleving

De  aanslagen in Parijs, Amsterdam, Londen, Brussel en Toulouse  werden gepleegd door terroristen van eigen bodem. Lidstaten zullen hun deradicaliserings strategie moeten opschalen en moderniseren. Preventie is de kern. Best practises dienen gedeeld en gevold te worden om te voorkomen dat Europa in een angststaat vervalt waarbij de kwetsbaren in onze samenleving scheef worden aangekeken. Investeringen in onze samenleving zijn daarom cruciaal. "Lidstaten kunnen de verharding in de samenleving tegen gaan door het bieden van eerlijke kansen op onderwijs en werk, een toekomstperspectief, en preventie van radicaliseren." Gedurende de crisis is helaas in veel landen en steden dit een bezuinigingspost geweest.

Echte samenwerking tussen veiligheidsdiensten

Veiligheidsdiensten ontvangen graag informatie, maar delen veel minder graag. Europese veiligheid is nationale veiligheid. Terroristen werken grensoverschrijdend en dus moeten onze diensten dat ook doen. De samenwerking tussen de Europese veiligheidsdiensten, politie en justitie laat te wensen over. Bestaande systemen en communicatielijnen blijken weer onvoldoende te zijn benut. "Telkens weer zien we dat terroristen al bekend waren bij de ene veiligheidsdiesnt, maar niet bij de ander. Dit kan en moet beter." Sommige partijen willen nu een vermogen uit trekken om een systeem op te zetten om passagiersgegevens uit te wisselen, terwijl ondertussen de lidstaten maar een fractie uitgeven om veiligheidsdiensten te laten samenwerken. "Ik trek liever geld uit voor het laatste, dan om weer nog meer data op een hoop te gooien zonder dat dit iets oplevert."

Volgende week bespreekt het Europees Parlement terrorismebestrijding in het licht van de aanslagen in Parijs. Sargentini leidt de onderhandelingen voor een resolutie hierover in het Parlement.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook