[persbericht] Akkoord over bankenunie: meer greep op Europese banken

Brussel, 19 maart 2013 - Onderhandelaars van het Europees Parlement en de ministers van Financiën zijn tot een akkoord gekomen over het Europese bankentoezicht. De Groene Europarlementariër Sven Giegold leidde de onderhandelingen namens het Europees Parlement en zorgde voor democratische controle op de nieuwe toezichtstaken van de Europese Centrale Bank. GroenLinks is tevreden met het akkoord en wil dat de EU-landen snel de noodzakelijke vervolgstappen zetten.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: "Een bankenunie met scherp Europees toezicht kan voorkomen dat te slap nationaal bankentoezicht in Spanje, Cyprus of Nederland de hele eurozone in gevaar brengt. Alleen door het toezicht Europees te organiseren krijgen we grip op de banken die de Europese economie nu al jaren in gijzeling houden."

Dankzij de inzet van de Groenen is het gelukt om democratische controle op het bankentoezicht door de Europese Centrale Bank te versterken. De ministers gingen akkoord met nieuwe bevoegdheden voor het Europees Parlement en nationale parlementen. Nationale parlementen mogen de Europese toezichthouder ter verantwoording roepen en het Europees Parlement krijgt het enquêterecht. Ook moet het Europees Parlement de benoeming van de personen die het Europese toezicht gaan leiden goedkeuren.

Eickhout: "De Europese Centrale Bank is onafhankelijk in haar monetaire beleid. Maar dat mag er niet toe leiden dat haar nieuwe toezichtstaken zonder enige democratische controle blijven. Dat heeft mijn collega Giegold gelukkig voorkomen."

GroenLinks benadrukt dat de bankenunie hiermee niet af is. "Een Europees mechanisme om grote banken in problemen te ontmantelen en een Europees depositogarantiestelsel zijn onmisbaar om voorgoed een einde te maken aan de schade die Europese probleembanken aan de economie toebrengen. Het getreuzel daarmee moet afgelopen zijn", aldus Eickhout.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook