[persbericht] Ambitie ontbreekt in Europees klimaat- en energiepakket voor 2030

BRUSSEL, 27 maart 2013 – GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout mist iedere ambitie in het klimaat- en energiepakket dat de Europese Commissie vandaag in een groenboek presenteerde. “Het ontbreekt wederom aan urgentie om de gevolgen van klimaatverandering voor onze economie, voedselproductie en gezondheid aan te pakken.” Eickhout zet zich samen met zijn Europese Groene collega's in voor een veel ambitieuzer klimaat- en energiepakket voor 2030, inclusief bindende doelen voor groene energie en energiebesparing, om zo de toenemende negatieve effecten van klimaat verandering een halt toe te roepen.

Concrete doelen voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot, het verhogen van het aandeel groene energie en het bevorderen van energiebesparing zijn hard nodig om innovatie te stimuleren en om investeerders en bedrijfsleven zekerheid te geven. “Een energiecentrale die vandaag gebouwd wordt, staat er over twintig jaar nog steeds. Met ambitieuze doelen voor duurzame energie en energiebesparing, voorkomen we dat Europa zich klem zet in een vervuilende, fossiele infrastructuur”, reageert Eickhout. De huidige doelen lopen slechts tot 2020.

GroenLinks wil dat de Nederlandse regering zich ook hard gaat maken voor een veel ambitieuzer klimaat- en energiepakket voor 2030, inclusief aanvullende maatregelen naast het beprijzen van CO2-uitstoot. Energiebesparing heeft juist enorme voordelen: de import van schadelijke fossiele brandstoffen kan met veertig procent naar beneden én het creëert anderhalf miljoen banen in Europa. Op de ranglijst van duurzame energie bungelt Nederland nog steeds bijna onderaan. Het moet aan de slag met aanvullend klimaatbeleid om te kunnen overschakelen naar schone energie.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook