[persbericht] Bedrijven moeten rapporteren over milieu en mensenrechten

Straatsburg, 16 april 2013 - Vandaag heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel gepresenteerd om maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen. Grote bedrijven worden verplicht openbaar te maken welke invloed hun bedrijfsvoering heeft op milieu, mensenrechten en andere maatschappelijk relevante issues. GroenLinks-Europarlementariƫr Judith Sargentini is blij dat er een voorstel ligt, maar wil de rapportageplicht aanscherpen. Zo moet country-by-country reporting verplicht worden voor alle multinationals.

Sargentini: "Door deze wetgeving wordt duidelijk of bedrijven zich schuldig maken aan kinderarbeid en kunnen bedrijven zoals Shell in de toekomst de vervuilende effecten van hun activiteiten niet meer verdoezelen".
Het drama dat vorig jaar in een textielfabriek in Bangladesh plaatsvond, geeft aan dat dit soort wetgeving hard nodig is. In die fabriek, die onder andere kleding maakte voor C&A, kwamen meer dan honderd mensen om doordat er geen nooduitgangen aanwezig waren.

Volgens het voorstel van Eurocommissaris Barnier (Interne Markt) moeten alle bedrijven met meer dan 500 werknemers rapporteren over het effect van hun bedrijfsvoering op het milieu, mensenrechten, sociale en werknemersrechten, mensenrechten, corruptie en omkoping. Als deze gegevens openbaar worden, kunnen bedrijven makkelijker ter verantwoording worden geroepen door bijvoorbeeld werknemers, aandeelhouders en maatschappelijke organisaties.
"Dit wetsvoorstel helpt bedrijven om hun prioriteiten te verleggen", stelt Sargentini. "Van kortetermijnwinst naar een verantwoorde bedrijfsvoering die ook op lange termijn houdbaar is."

Bij de aankomende behandeling in het Europees Parlement gaat GroenLinks ervoor pleiten om ook duidelijker rapportages over geldstromen op te nemen in de jaarverslagen, gespecificeerd voor elk land waar een multinational actief is. Transparantie over de per land behaalde winsten of verliezen en over de afgedragen belastingen en andere betalingen aan overheden vermindert de kans op corruptie in ontwikkelingslanden. Belastingontwijking door de betreffende bedrijven kan dan ook makkelijker aan de kaak worden gesteld. Transparantie over belastingafdrachten is onlangs verplicht gesteld voor grote bedrijven in de olie-, mijnbouw- en bosbouwsectoren. Ook banken zijn vandaag door het Europees Parlement verplicht tot country-by-country reporting. Sargentini: "Het nieuwe Commissievoorstel biedt een perfecte gelegenheid om deze transparantie-eisen voor alle grote bedrijven bindend te maken, ongeacht in welke sector ze opereren".

Sargentini hoopt dat het Europarlement het wetsvoorstel ook op andere punten kan aanscherpen. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat 'comply or explain' strikt wordt toegepast. Anders kunnen bedrijven dit principe misbruiken om geen openheid van zaken te hoeven geven. Daarnaast moet de nieuwe wet sancties gaan bevatten op het niet naleven van de rapportageplicht.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook