[persbericht] De weg naar duurzame energie in 2050 begint met concrete doelen voor morgen

STRAATSBURG, 14 maart 2013 - Energiebesparing, duurzame energie en slimme energienetten staan aan de basis van energietransitie, de overstap naar een duurzame economie. Dat staat in de Europese energievisie voor 2050 waarover het Europees Parlement donderdag stemde. “Mooie woorden, maar onhaalbaar als we geen tussendoelen stellen”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout.” Hij pleitte voor concrete kortetermijndoelen voor duurzame energie, energiebesparing en CO2-uitstoot, maar helaas haalden zijn voorstellen geen meerderheid.

Eickhout: “We moeten ons energiesysteem klaarstomen voor de toekomst.” Het huidige systeem waarin we afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen is simpelweg onhoudbaar vanwege de uitstoot van broeikasgassen en de afhankelijkheid van olie-import uit dubieuze landen. “Dan moeten we niet alleen naar 2050 kijken, maar ook naar morgen.”

Een energiecentrale die vandaag gebouwd wordt, staat er over twintig jaar nog. Om het beleid vandaag te veranderen, hebben we ambitieuze doelen voor groene energie en energiebesparing nodig. Zo voorkomen we dat Europa zich klemzet in een fossiele infrastructuur, stelt Eickhout. Nu lopen die doelen voor groene energie maar tot 2020.

Als de groei van groene energie ook na 2020 doorzet, levert dat volgens de Europese Commissie drie miljoen nieuwe banen op. Dat biedt kansen, ook voor Nederland, dat nu met een magere vier procent groene energie de hekkensluiter van Europa is, samen met Malta en Luxemburg.

Nederland heeft de Noordzee voor de deur en we hebben de kennis en kunde van windenergie op zee, maar we maken deze kennis niet ten gelde. “We zijn daarmee een dief van onze eigen portemonnee”, aldus Eickhout. Om dat te voorkomen moet de Nederlandse regering zich hard maken voor een ambitieus klimaat- en energiepakket voor 2030. Zo'n pakket met een specifiek doel voor duurzame energie stimuleert de innovatie en die is essentieel is om de uitrol van hernieuwbare energie te bevorderen.

De Europese Commissie rekende al verschillende energiescenario's door. Daaruit blijkt dat een combinatie van energiebesparing en duurzame energie de grootste voordelen biedt. In het scenario meet veel groene energie zal onze Europese afhankelijkheid van de import van energie in 2050 met 550 miljard euro verminderen. Het scenario dat inzet energiebesparing leidt tot de laagste stroomprijzen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook