[persbericht] EU - Toetredingsproces Balkan: Kroatië neemt laatste horde, uur van de waarheid voor Servië

Straatsburg, 18 april 2013 - Kroatië staat op het punt van toetreden tot de EU. Hervormingen worden doorgezet, discriminatie en corruptie worden aangepakt. Volgens GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen heeft Kroatië voldoende aangetoond zich hiervoor te blijven inzetten. Voor Servië is het van cruciaal belang dat de dialoog met Kosovo alsnog uitmondt in een overeenkomst, voordat de kandidaat-status aan Servië kan worden toegekend.

Cornelissen benadrukt dat er lessen moeten worden getrokken uit het toetredingsproces met Kroatië. "Gezien de moeizame relatie tussen Kroatië en Bosnië en Servië, moeten we nu zorgen dat Kroatië straks niet op oneigenlijke gronden de onderhandelingen met Servië en Bosnië kan blokkeren. Ik roep de Europese Commissie daarom op nu snel werk te maken van een EU-arbitragemechanisme."

Slovenië blokkeerde een aantal keer de onderhandelingen met Kroatië wegens een grensconflict en een conflict over de tegoeden van Kroatische spaarders bij een Sloveense bank uit de tijd van de Joegoslavische burgeroorlog. Op initiatief van Cornelissen sprak het Europarlement zich opnieuw uit voor het instellen van een arbitragemechanisme waarbinnen bilaterale conflicten kunnen worden opgelost.

Dinsdag ratificeerde de Eerste Kamer het toetredingsverdrag met Kroatië. GroenLinks Eerste Kamerlid Tineke Strik: "Het EU-lidmaatschap van Kroatië is een belangrijke mijlpaal op weg naar een stabiele en welvarende regio. Het is zowel in het belang van de Kroaten als van Europa dat de zesde uitbreidingsronde van de Unie nu bijna is voltooid."

Cornelissen hoopt dat er alsnog een overeenkomst wordt bereikt tussen Servië en Kososvo. Dat is cruciaal voor de stabiliteit van de regio en de voortgang van het toetredingsproces met beide landen. "Ik hoop van harte dat beide regeringsleiders over hun eigen schaduw heen kunnen springen, hoe moeilijk dat ook zal zijn. Ze hebben nu de kans om geschiedenis te schrijven en de beslissing te nemen die ten goede komt aan de bevolking van beide landen."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook