[persbericht] Europa erkent belang van het recht op een advocaat

Brussel, 28 mei 2013 - GroenLinks is verheugd dat er op Europees niveau eindelijk overeenstemming is bereikt over wetgeving die het recht op toegang tot een advocaat vastlegt. Iedere verdachte heeft recht op een eerlijk proces en het recht op verdediging. Om deze rechten te waarborgen is het essentieel dat een verdachte toegang heeft tot een advocaat.

"Om de betrouwbaarheid van de rechtspraak te garanderen, is het essentieel dat waarborgen zoals toegang tot een advocaat, worden vastgelegd", stelt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini. "Zo kunnen gerechtelijke dwalingen voorkomen worden en belanden er minder onschuldige mensen achter slot en grendel."

De Nederlandse regering heeft sterk gelobbyd tegen dit voorstel. De beperking van het recht tot toegang tot een advocaat wordt in de wandelgangen zelfs de `Dutch exception´ genoemd. Volgens Teeven´s plan zouden kleine overtredingen uitgesloten worden van de richtlijn zodat zaken sneller afgehandeld kunnen worden. Deze uitzondering is uiteindelijk fors is ingeperkt in de richtlijn waarover onderhandelaars van het Europees Parlement en de Europese ministers vandaag overeenstemming bereikte.

Sargentini: "Dat er nog wel verschil wordt gemaakt tussen kleine en grote vergrijpen is jammer, want deze scheidslijn is arbitrair. Ik verwacht dan ook dat dit onderscheid door het Hof in Straatsburg alsnog zal worden verworpen. Wat Teeven dus nu te doen staat, is het aanpassen van de Nederlandse wetgeving, zodat advocaten effectief kunnen deelnemen aan de strafprocedure van hun cliënt."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook