[persbericht] Europarlement blijkt stemvee voor landbouwlobby

STRAATSBURG, 13 maart 2013 - “Het Europees landbouwbeleid gaat niet mee met de tijd. Grootschaligheid wordt beloond, ten koste van kleinschalige boerenbedrijven, dierenwelzijn en natuur.” Dat concludeert GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout na de teleurstellend verlopen stemming in het Europees Parlement.

De 55 miljard euro per jaar aan landbouwsubsidies wordt oneerlijk verdeeld. Tachtig procent van de landbouwsubsidies gaat naar twintig procent van de boerenbedrijven. “Verdere schaalvergroting wordt met dit besluit niet gekeerd,” stelt Eickhout. “Daardoor zullen megastallen en intensieve akkerbouw voor de boerenbedrijven lucratiever zijn dan vrij lopende koeien of duurzame teelt.”

Eickhout vindt het onbegrijpelijk dat in tijden van voedselschandalen het Europarlement de toename van grootschalige productiefabrieken niet een halt toe roept. “Megastallen kunnen subsidies blijven krijgen en dierenwelzijn wordt geen leidend principe.” Behalve de kleinschalige boeren worden volgens hem ook de Europese consumenten benadeeld.

“Uiteindelijk bepalen de supermarkten in grote mate de prijzen die zij betalen aan de boeren voor hun producten. De grote bedrijven krijgen de lage prijs gecompenseerd met de landbouwsubsidies, terwijl de consument die een eerlijk en duurzaam product wil daar flink voor moet betalen. Daar gaat het landbouwbeleid immers ook om: om ons eten op ons bord.” De natuur- en milieuschade door de intensieve landbouw komt vervolgens ook weer voor de rekening belastingbetaler. “Zo wordt ons goedkope kipfiletje duur betaald,” vervolgt Eickhout.

De vergroeningsvoorstellen die Eickhout vandaag opnieuw indiende om voorwaarden te stellen aan de subsidies, zoals het beperken van vervuiling van het oppervlaktewater, zijn naar de prullenbak verwezen. “De grote fracties in het parlement stemden mee met hun landbouwwoordvoerders en daarmee wordt vergroening en modernisering alleen op vrijwillige basis aangemoedigd. De grootschalige intensieve landbouw strijkt het geld op, terwijl de kleinschalige boer die oog heeft voor dierenwelzijn en natuur de grootste steun in de rug zou moeten krijgen.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook