[persbericht] Europarlement wil persvrijheid beter beschermen

Straatsburg, 21 mei 2013 - Er moet een einde komen aan de vermenging van politieke macht en mediamacht. Op initiatief van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini heeft het Europees Parlement zich daar vandaag voor uitgesproken. Eurocommissaris Kroes moet nu in actie komen.

"De Italiaanse politicus en mediamagnaat Berlusconi belichaamt al bijna twintig jaar de ongezonde verstrengeling van politiek en media", stelt Sargentini. "De Italiaanse rechtsstaat lijdt daaronder. Dezer dagen misbruikt Berlusconi zijn tv-zenders voor aanvallen op de magistraten die hem vervolgen wegens machtsmisbruik, omkoping en betaalde seks met een minderjarige."

Het Europarlement verlangt dat Eurocommissaris Kroes met wetgeving komt die zulke belangenconflicten beëindigt. De wetgeving moet de persvrijheid waarborgen en mediaconcentratie aan banden leggen. De eerste stap daartoe is het verbeteren van de bestaande Europese richtlijn voor audiovisuele media.

Het Europarlement onderstreept het belang van zelfregulerende organen van de media, zoals de Raad van Journalistiek in Nederland, voor het bewaken van de journalistieke ethiek. Een amendement van het CDA over beroepsnormen voor journalisten, dat in afgezwakte vorm is aangenomen, ondergraaft helaas dit pleidooi voor zelfregulering. Sargentini betreurt deze dubbelzinnigheid: "De Europese Unie moet journalisten niet vertellen hoe zij hun werk moeten doen, maar eraan bijdragen dát zij hun werk kunnen doen.”

De vandaag aangenomen resolutie pleit voor wettelijke bronbescherming voor journalisten. Op voorstel van Sargentini vraagt zij ook om waarborgen voor netneutraliteit en om verwijdering van smaad(schrift) uit het strafrecht.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook