[persbericht] Europese Commissie versterkt positie EU-arbeidsmigranten

BRUSSEL, 26 april - Europese Commissie heeft een wetsvoorstel gedaan om de rechten te versterken van werknemers die in een ander EU-land werken. GroenLinks is positief over het wetsvoorstel dat kan helpen in de aanpak van uitbuiting en andere misstanden met werknemers uit onder meer Midden- en Oost-Europa in Nederland.
 
Marije Cornelissen: "Hoe beter de rechten van werknemers uit andere EU-landen worden nageleefd, hoe kleiner de kans op valse concurrentie op de arbeidsmarkt".
 
De Europese Commissie maakt zich zorgen over discriminerende wetgeving en praktijken tegen werknemers die zich binnen de EU over de grens begeven. In veel lidstaten worden werknemers uit het eigen land nog altijd beter behandeld dan hun collega's elders uit de EU, ondanks Europese basisbeginselen die dat verbieden. De Commissie wil dat landen de werknemers beter over hun rechten informeren en effectiever optreden tegen discriminatie. Anti-discriminatiebureau's en immigratielokketten moeten zich daar specifiek mee bezig gaan houden. Bovendien wordt de toegang tot de rechtsgang eenvoudiger van de arbeidsmigranten of hun belangenbehartigers.
 
"Daarmee wordt het makkelijker voor een uitgebuite Pool of Spanjaard om zijn recht te halen als dat door de overheid, een werkgever of huisjesmelker wordt geschonden. Niet de herkomst van een EU-inwoner, maar zijn kwaliteit moet zijn kansen in Nederland bepalen," aldus Cornelissen.
 
GroenLinks steunt de pro-actieve en positieve benadering van de Europese Commissie om het vrij verkeer van werknemers in de Europese Unie in betere banen te leiden. De GroenLinks-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad stelde al eerder voor om kwetsbare Europese arbeidsmigranten beter te beschermen, maar kreeg destijds onvoldoende steun.
 
Cornelissen benadrukt dat dit voorstel niet alle problemen kan oplossen: "Een bredere aanpak van misstanden rond arbeidsmigratie is nodig, maar dit voorstel gaat in de goede richting. Ik hoop dat dit kabinet er zich voor openstelt."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook