[persbericht] Europese contracten vragen om solidariteit en democratische controle

BRUSSEL, 20 maart 2012 - De Europese Commissie heeft vandaag een nieuw 'Instrument voor Convergentie en Concurrentievermogen' voorgesteld. Daarmee werkt zij het eerder door Van Rompuy gelanceerde idee van hervormingscontracten tussen nationale regeringen en de Europese Commissie verder uit. GroenLinks vindt dat het Commissievoorstel kan bijdragen aan een sterker fundament voor de euro, maar onderstreept dat de contracten gepaard moeten gaan met solidariteit en democratische controle.

"De wijze waarop de Europese Commissie het nationale economische beleid probeert te sturen verdient veel meer politiek debat", stelt Jesse Klaver, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. "De voorgestelde hervormingscontracten dragen daaraan bij. Geen parlement zal immers accepteren dat zijn regering zomaar tekent bij het kruisje."

Zowel nationale parlementen als sociale partners moeten het recht krijgen om rechtstreeks in debat te gaan met de verantwoordelijke eurocommissaris, voorafgaand aan het sluiten van een hervormingscontract, vindt Klaver. Dat is een van de tien voorstellen voor meer democratie in de Europese Unie die GroenLinks begin maart lanceerde.

In navolging van Herman van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, benadrukt de Commissie dat het stimuleren van hervormingen gepaard moet gaan met solidariteit. Daartoe stelt zij een nieuw fonds voor. Dat kan bijvoorbeeld steun verlenen voor de verbetering van beroepsopleidingen, wanneer daarover een contractuele afspraak is gemaakt.

"De Commissie kiest nadrukkelijk voor de stok én de wortel", constateert Europarlementariër Bas Eickhout. "Economische hervormingen zijn soms pijnlijk of kostbaar, terwijl ze zich pas later uitbetalen. In dat geval moet de Europese Unie financiële steun kunnen geven. Premier Rutte zal dit onderdeel van het Commissievoorstel eruit willen slopen, maar dat raad ik hem af. Dan verliezen de hervormingscontracten aan kracht."

Het voorgestelde fonds – de aanzet tot een eurozonebegroting – zou onder de normale begrotingsregels vallen. Dat is belangrijk voor de democratische controle, onderstreept Eickhout. "Zo krijgt het Europees Parlement, dat nu buitenspel staat bij de Europese economische sturing, enige greep op de hervormingscontracten. Het ligt voor de hand dat het parlement alleen geld beschikbaar stelt voor die prioriteiten uit het Europees semester waar het eerder meer heeft ingestemd, zoals het scheppen van banen en het bestrijden van armoede."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook