[persbericht] Groen succes bij regulering banken: meer openheid, minder bonussen

Brussel, 28 februari 2013 - Na negen maanden onderhandelen bereikten het Europees Parlement en de Raad van Ministers gisteren een voorlopig akkoord over een nieuw wettelijk kader voor banken (CRD IV). Het is de belangrijkste hervorming van het Europese bankwezen sinds het uitbreken van de financiële crisis, stelt Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks. De onderhandelaars namen een aantal voorstellen van de Groene fractie over. Zo moeten banken voortaan openheid verschaffen over hun winsten, belastingen en subsidies. Bonussen voor bankiers worden aan banden gelegd.

Eickhout: “Dat is een absolute doorbraak in het transparant krijgen van de financiële markt en een belangrijke stap in de strijd tegen belastingontwijking.”

Vanaf 2015 zullen banken in hun jaarverslagen moeten vermelden, voor elk land waar zij actief zijn, hoeveel winst of verlies ze boeken, hoeveel belasting ze betalen en welke overheidssubsidies ze ontvangen. Volgens het bereikte compromis mag de Europese Commissie een voorstel doen om de invoering van het transparantievoorschrift te vertragen als zij meent dat de concurrentiepositie van banken geschaad wordt. “Maar het Europees Parlement kan zo'n voorstel wegstemmen en heeft dus het laatste woord”, benadrukt Eickhout.

Bonussen voor bankiers lopen nu soms op tot het tienvoudige van hun salaris. Dat zet aan tot risicovol gedrag. Volgens het bereikte compromis mogen bonussen hoogstens nog gelijk zijn aan de vaste beloning of – met toestemming van de aandeelhouders – het tweevoudige daarvan.

Eickhout: “De Groenen hadden ingezet op een forsere beperking van bonussen, maar stuitten of heftig verzet van vooral de Britse regering. In elk geval maakt het Europese bonusplafond het makkelijker voor afzonderlijke landen, zoals Nederland, om de bankiersbonussen nog verder aan banden te leggen.”

De richtlijn legt banken hogere kapitaalbuffers op zodat zij tegenvallers beter op kunnen vangen. Voor systeembanken, die too big to fail zijn, gaat op aandringen van het Europarlement een hogere buffereis gelden. 'Dat verkleint het risico dat belastingbetalers in de toekomst weer opdraaien voor de fouten van bankiers”, constateert Eickhout.

Op een aantal punten heeft het Europarlement zijn zin niet gekregen. Zo zijn de liquiditeitseisen voor banken – die hun afhankelijkheid van kortetermijnfinanciering moeten verminderen – door toedoen van de Raad afgezwakt.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook