[persbericht] GroenLinks: Nieuw Europees asielbeleid inhumaan en onsolidair

STRAATSBURG, 12 juni - Deze week neemt het Europarlement een pakket wetgeving aan over het Europees asielsysteem en de behandeling van asielzoekers in de Europese Unie. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is teleurgesteld over de inhoud van het asielpakket en zal op drie van de vier onderdelen tegen stemmen. “Wat bedoeld was als een project van Europese solidariteit en harmonisatie van asielbeleid, is door toedoen van de Europese lidstaten een slap en onrechtvaardig pakket geworden dat de humane behandeling van asielzoekers niet garandeert.”
 
Sargentini wijst erop dat recentelijk in Nederland genoeg voorbeelden langsgekomen zijn van het falende asielbeleid waarvan vluchtelingen uiteindelijk de dupe zijn. “Dit is het moment om een andere weg in te slaan. Die van oog voor menselijkheid en Europese solidariteit", aldus Sargentini.
 
De EU had met deze wetsvoorstellen de kans om het Europees asielbeleid te harmoniseren. Dan zou elke asielzoeker in elke lidstaat dezelfde rechten hebben en overal een gelijke behandeling van zijn of haar asielaanvraag krijgen. Lidstaten hebben er echter alles aan gedaan om dit te voorkomen door de wetsvoorstellen af te zwakken en uitzonderingen in te bouwen. De opstelling van het Nederlands kabinet is tekenend voor hoe de lidstaten tegen asielbeleid aankijken zegt Sargentini: “Zo las ik in het tijdschrift van Amnesty International dat minister Teeven Nederland minder aantrekkelijk voor vreemdelingen wil laten zijn dan België, omdat dit een reden kan zijn voor asielzoekers om Nederland te mijden. Dat heeft niets meer te maken met het humaan opvangen van mensen uit een oorlogssituatie.”
 
Ook zijn er door de lidstaten extra uitzonderingen gemaakt op de voorwaarden waarop asielzoekers mogen worden vastgehouden. "Hierdoor wordt de opsluiting van asielzoekers eerder regel dan uitzondering", constateert Sargentini. Zo is er geen maximale tijdsduur vastgesteld voor het opsluiten van asielzoekers in de nieuwe wetgeving. Daarnaast stelt Sargentini dat er veel terughoudender moet worden gehandeld als het gaan om het vastzetten van minderjarigen.
 
Naast de Dublin 3 verordening, de procedure- en de opvangrichtlijn wordt er gestemd over het laatste stuk wetgeving uit het vierdelige asielpakket: de EURODAC verordening. Deze verordening over het opslaan van vingerafdrukken van asielzoekers maakt het mogelijk voor politie om deze gegevens te gebruiken om misdadigers op te sporen. Sargentini ziet hierin het zoveelste voorbeeld van discriminatie en criminalisering van asielzoekers. “Europees asielbeleid moet tot doel hebben dat mensen die bescherming nodig hebben dit ook krijgen. Met het nieuwe asielpakket komt dit doel helaas niet dichterbij.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook