[persbericht] GroenLinks presenteert: De Zeven Hoofdzonden van de Banken

BRUSSEL, 20 maart - De bankensector houdt de politiek constant bezig, ook deze week. De besluitvorming rond Cyprus tast het vertrouwen in de eurozone aan en toont aan dat de bankensector een Europese aanpak verlangt. De Europese Unie zet belangrijke stappen om te voorkomen dat er opnieuw belastinggeld naar banken in problemen moet. Deze week worden onderhandelingen afgerond over het Europese bankentoezicht, over strengere kapitaaleisen voor banken en over de beperking van bonussen voor bankiers. Maar is dat voldoende? GroenLinks onderzocht de oorzaken van de Europese bankenproblematiek en maakt de balans op. Uit dit onderzoek naar "De zeven Hoofdzonden van de Banken" volgen zeven oplossingen voor een stabiele bankensector. Daarnaast waarschuwt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout dat ook Nederlandse banken risico's lopen.
 
"Banken moeten in dienst komen te staan van de samenleving in plaats van andersom. Daar is effectieve regulering voor nodig", stelt Eickhout. "Het is niet meer uit te leggen dat we keer op keer banken moeten redden, maar dat we de structurele problemen niet aanpakken."

De financiële crisis waarin we ons nog altijd bevinden, ontstond doordat banken hun kerntaak, het inschatten van risico's, niet naar behoren vervulden. De eurolanden worden nog altijd geteisterd door de economische schade die de banken mede veroorzaakten. Eickhout liet de Nederlandse bankensector onderzoeken in het rapport De zeven hoofdzonden van de banken en komt tot de volgende hoofdzonden met bijbehorende oplossing:

  1. Grootheidswaan: Maak banken kleiner
  2. Onbetrouwbaarheid: Splits de taken van banken
  3. Onvoorzichtigheid: Bouw de schulden van banken af
  4. Bedrog: Pak belastingontwijking aan
  5. Hebzucht: Pak excessieve beloning en bonussen aan
  6. Verslaving: Verbied gevaarlijke speculatieve producten
  7. Parasitisme: Beperk steun aan banken en bescherm de reële economie

Eickhout wijst erop dat problemen in de bankensector niet beperkt blijven tot landen als Cyprus, Ierland en Spanje. Ook de Nederlandse bankensector loopt grote risico's. "We horen nu constant dat de bankensector van Cyprus vele malen het BNP van het land overschrijdt. Maar onze eigen ING is de grootste bank van de westerse wereld afgezet tegen het nationaal inkomen van het thuisland. Een probleem bij de ING zou gigantische gevolgen hebben voor ons land. Ik vraag mij af of wij zulke grote risico's willen lopen."

Lees verder

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook