[persbericht] Heeft de pers meer vrijheid nodig of een waakhond? Vertel Kroes wat je vindt.

Brussel, 22 maart 2013 - Eurocommissaris Neelie Kroes is vandaag een raadpleging gestart over mediavrijheid en mediapluralisme. Tot half juni kunnen burgers, organisaties en overheden hun mening geven over het controversiële rapport dat een groep experts onder leiding van de Letse oud-presidente Vike-Freiberga voor Kroes schreef. GroenLinks-Europarlementariër hoopt dat velen de kans grijpen om Kroes op het juiste spoor te zetten.

"De experts deden een ondoordacht voorstel voor aanscherping van het toezicht op de journalistieke mores", vindt Sargentini. "Burgers en journalisten die huiveren voor het idee van een Europese perswaakhond krijgen nu de kans om Kroes duidelijk te maken dat dit voorstel de prullenbak in moet."

De meeste aanbevelingen van de expertgroep zijn wél waardevol, vindt Sargentini. Zij kunnen bijdragen aan vrije en veelstemmige media. Sargentini hoopt dat uit de raadpleging zal blijken dat er steun is voor een betere monitoring van de persvrijheid in de EU-landen, voor het inzetten van de mededingingsregels van de Europese Unie tegen mediaconcentratie, voor wettelijke bronbescherming van journalisten en voor versterking van de onafhankelijkheid van bestaande toezichthouders (zoals het Commissariaat voor de Media in Nederland).

De laatste aanbeveling is vooral ingegeven door de zorgwekkende situatie in Hongarije. Daar heeft premier Orbán een machtige mediaraad ingesteld die louter bemenst wordt door aanhangers van zijn eigen regeringspartij. Sargentini: "Dat is een aanslag op de persvrijheid. Kroes wil een sterker wettelijk mandaat om hiertegen op te treden. Ik hoop dat uit de raadpleging zal blijken dat zij in elk geval het mandaat heeft van veel Europese burgers bij het tegengaan van persbreidel."

De twee vragenformulieren van Kroes zijn te downloaden via het persbericht van de Europese Commissie.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook