[persbericht] Hervormingscontracten: Economische afstemming tussen eurolanden moet democratisch en sociaal

STRAATSBURG, 23 mei 2013 - Democratische controle en solidariteit moeten de uitgangspunten zijn in verdere stappen om de eurozone te verstevigen. Die boodschap brengt het Europees Parlement vandaag over aan de Europese Commissie en de EU-lidstaten. GroenLinks steunt de resolutie die kritische voorwaarden stelt aan de twee voorstellen die de Commissie op tafel heeft gelegd: de afstemming van hervormingsplannen en financiële steun bij ingrijpende hervormingen, vastgelegd in contracten.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: "Ingrijpende hervormingen op nationaal niveau zijn van grote invloed op andere eurolanden. Europese afstemming is daarom gewenst. Maar die afstemming mag geen technocratische oefening worden van regeringen en de Europese Commissie. Het moet tot een debat leiden in het Europees Parlement en in nationale parlementen over welke richting sociale en economische hervormingen op moeten gaan."

Het Europees Parlement geeft alvast aan dat door de EU gestimuleerde hervormingen over meer moeten gaan dan het verbeteren van concurrentieposities. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen deelt die opvatting: "Zonder aandacht voor sociale vooruitgang zou dat kunnen leiden tot een race to the bottom van lonen en sociale rechten. Het eerste hervormingscontract zou de Commissie wat mij betreft moeten sluiten met Duitsland over de invoering van een minimumloon. Dat zou niet alleen ten goede komen van de schandalig laag betaalde werknemers in Duitsland, maar ook van andere Europeanen. Als de vraag in Duitsland toeneemt, schept dat exportkansen en dus banen voor Zuid-Europa."

Het Europarlement is positief over het voorstel om landen die ingrijpende hervormingen doorvoeren financieel te ondersteunen. "Dan wordt het eenvoudiger om hervormingen sociaal verantwoord door te voeren. Dan komt er na versterking van economische discipline eindelijk ook de lang beloofde solidariteit", aldus Eickhout.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook