[persbericht] Hongarije schendt Europese waarden volgens justitiecommissie Europarlement

BRUSSEL, 19 juni 2013 - De grondwetswijzigingen, de mediawet en andere maatregelen van de regering-Orbán in Hongarije zijn onverenigbaar met de waarden van de Europese Unie. De justitiecommissie van het Europees Parlement nam vandaag een uiterst kritisch rapport aan van de groene rapporteur Rui Tavares. Dat bevat tal van aanbevelingen om democratie en rechtsstaat in Hongarije te herstellen. De dreiging van sancties werd door een meerderheid van christendemocraten en sociaaldemocraten afgezwakt, maar blijft de regering-Orbán wel boven het hoofd hangen, constateert GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini.

 

"Sinds 2010 hebben premier Orbán en zijn regeringspartij Fidesz de checks and balances die de uitvoerende macht in toom moeten houden systematisch ondermijnd", stelt Sargentini. "Een Europese Unie die zichzelf als waardengemeenschap definieert mag niet accepteren dat de democratie en de rechtsstaat in Hongarije teloorgaan."

 

De kritiek op de regering-Orbán in het rapport-Tavares wordt onderschreven door andere internationale instellingen. Zo publiceerde de Venetiëcommissie deze week een stevige opinie (pdf). Volgens deze Europese grondwetsexperts zet de inperking van de rol van het Constitutionele Hof in Hongarije de scheiding van machten, de mensenrechten en de rechtsstaat op het spel. Gisteren nog uitte de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Navi Pillay, dezelfde zorgen over Hongarije.

 

De groenen en liberalen in de justitiecommissie wilden de waarschuwings- en sanctieprocedure van artikel 7 van het EU-verdrag meteen in werking zetten. Een meerderheid van christendemocraten en sociaaldemocraten blokkeerde dit. Het besluit om artikel 7 te activeren wordt nu overgelaten aan de fractievoorzitters van het Europarlement, voor het geval de Hongaarse regering de aanbevelingen uit het rapport-Tavares niet opvolgt.

"Het is twijfelachtig of dit signaal Orbán ertoe beweegt te stoppen met het kat-en-muis-spel dat hij nu al jaren speelt met de Europese instellingen", zegt Sargentini. "Maar in elk geval blijft de dreiging van sancties hem boven het hoofd hangen."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook