[persbericht] Justitiescorebord smaakt naar meer

Brussel, 27 maart 2013 - Eurocommissaris Viviane Reding (Grondrechten) presenteerde vandaag het Justitiescorebord. De Europese Unie heeft hiermee een nieuw instrument om de kwaliteit van de rechtssystemen van de EU-landen te vergelijken en te verbeteren. GroenLinks wil dat het scorebord alle grondrechten en democratische beginselen gaat omvatten. Maar zelfs het huidige, beperkte scorebord geeft Reding een extra argument om op te treden tegen de ondermijning van de rechtsstaat in Hongarije.

"Het scorebord laat zien dat er in sommige EU-landen grote twijfels bestaan over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht", zegt GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini. "Dat schaadt de rechtsstaat, de economie én de naleving van Europese regels. Reding moet een land als Hongarije, dat toch al slecht scoort op rechterlijke onafhankelijkheid, ervan weerhouden om de politiek nog meer invloed te geven op het werk van rechters."

Het scorebord bevat indicatoren voor de kwaliteit, efficiëntie en onafhankelijkheid van de rechtsstelsels van de 27 EU-landen. Het beperkt zich vooralsnog tot civiel en bestuursrecht. Omdat trage rechtszaken en partijdige rechters slecht zijn voor het investeringsklimaat, wordt het scorebord onderdeel van het Europees semester. In het kader van de economische beleidssturing zal de Europese Commissie aanbevelingen richten tot de lidstaten die slecht scoren. De verbetering van geconstateerde manco's in het rechtssysteem kan tevens onderwerp worden van de 'hervormingscontracten' die de voorzitter van de Europese Raad, Herman van Rompuy, heeft voorgesteld.

Sargentini wil dat het scorebord een grotere reikwijdte krijgt. "Ook het strafrecht moet er onderdeel van gaan uitmaken. Denk aan de aanpak van corruptie en de rechten van verdachten en slachtoffers." Uiteindelijk moet de naleving van alle grondrechten en democratische beginselen, zoals de persvrijheid, af te lezen zijn uit het scorebord.

Alleen een scorebord volstaat niet om het grondrechtentoezicht binnen de EU meer tanden te geven, vindt Sargentini. "De verbeteringen die de Commissie kan bewerkstelligen via het scorebord, landenspecifieke aanbevelingen en hervormingscontracten zijn een zaak van lange adem. We hebben ook een instrument nodig dat de drempel verlaagt om snel in te grijpen bij aantastingen van de rechtsstaat, zoals de recente grondwetswijziging in Hongarije. Het is teleurstellend dat Reding nog geen voorstel voor zo'n rapid alert mechanism heeft aangekondigd."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook