[persbericht] Meten is weten: Eickhout houdt landen aan hun beloftes klimaatbeleid

STRAATSBURG, 11 maart - Transparante, eenduidige rapportages zijn nodig om te kunnen controleren of landen zich houden aan de afspraken om klimaatverandering tegen te gaan. GroenLinks-Europarlementariƫr Bas Eickhout leidde namens het Europarlement de onderhandelingen met de Raad van ministers over wetgeving om tot deze rapportages te komen die inzicht geven in zowel de financiƫle doelstellingen als de terugdringing van CO2-uitstoot. Vandaag stemt het Europarlement over het akkoord dat Eickhout met de Raad heeft gesloten.

Eickhout: "Met mooie beloftes redden we het klimaat niet, het gaat om controleerbare afspraken. Deze wetgeving zorgt ervoor dat we kunnen meten of de EU zich aan haar mooie woorden houdt. Gegoochel met cijfers over klimaatuitstoot is straks verleden tijd."

Op initiatief van Eickhout komen er jaarlijkse rapportages over klimaathulp aan armere landen. Klimaatverandering leidt namelijk tot een toename aan overstromingen, droogtes en extreem weer dat vooral de armsten in de wereld het brood uit de mond stoot. "Europa is een van de grootste donoren van klimaathulp wereldwijd, maar het is onduidelijk hoeveel hulp er precies wordt gegeven. Deze wetgeving verplicht Europese landen om elk jaar informatie te geven over de klimaatsteun aan ontwikkelingslanden. Transparante en volledige informatie over de klimaathulp van Europa als geheel zal de positie van de EU in haar onderhandelingen met ontwikkelingslanden verbeteren," aldus Eickhout, die de internationale klimaattoppen al jaren volgt.

De wetgeving verplicht lidstaten ook tot het maken van klimaatplannen voor de lange termijn. In het jaar 2050 moet de uitstoot van broeikasgassen in Europa namelijk tot vijfennegentig procent lager zijn dan in 1990. "De kolencentrales die nu worden gebouwd stoten de komende decennia vervuilende gassen uit. Landen worden straks gedwongen zich te bezinnen bij beleid dat klimaatverandering niet tegen gaat of zelfs verergert," aldus Eickhout.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook