[persbericht] Ministers vertragen goedkeuring aangescherpte bankenwetgeving

Brussel, 5 maart 2013 - Een grote meerderheid van de ministers van Financiën steunt het compromis dat vorige week werd bereikt over kapitaaleisen, transparantie en bonussen voor banken. De ministers durfden het echter niet aan om tegen de wens van de enige tegenstander, Groot-Brittannië, alvast akkoord te gaan. De EU-landen willen de komende weken details van het compromis uitwerken en streven naar unanieme goedkeuring. Groot-Brittannië wil niet meewerken aan het inperken van bonussen van bankiers, maar is formeel niet nodig voor goedkeuring van de wetgeving in de Raad van Ministers.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: "Dit is onnodige vertraging voor dringend noodzakelijke wetgeving. Zo laten de ministers zich gijzelen door tegenstribbelende Londense city-bankiers."

Vorige week werd een voorlopig akkoord bereikt tussen onderhandelaars van het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Tot tevredenheid van GroenLinks bevat dit compromis ondermeer het voorstel van de Groene fractie in het Europees Parlement om banken per 2015 verplicht te laten rapporteren per land over hun financiële activiteiten.

Eickhout: "Hiermee wordt de belastingontwijking van banken via belastingparadijzen blootgelegd. Banken zijn met belastinggeld overeind gehouden. Belasting afdragen over hun winsten is wel het minste wat van we van ze kunnen verwachten".

Het compromis bevat ook de begrenzing van bonussen van bankiers tot maximaal één keer het gewone salaris of na toestemming van de aandeelhouders het dubbele daarvan. De Groenen hadden voorgesteld om beloningen van bankiers verder te matigen, bijvoorbeeld door een maximum te stellen aan de verhouding tussen het hoogste en laagste salaris binnen een bank. Daarvoor was echter geen steun bij de andere politieke fracties.

Eickhout: "Wat mij betreft wordt excessieve beloning nog verder ingeperkt. Deze wetgeving biedt landen daar de ruimte toe. De torenhoge salarissen en bonussen hebben bankiers en handelaren aangezet om meer risico's te nemen. We kennen allemaal de rampzalige gevolgen daarvan."

De Belgische Groene Europarlementariër Philippe Lamberts speelde een belangrijke rol in het akkoord over het inperken van bonussen.

De richtlijn legt banken hogere kapitaalbuffers op zodat zij tegenvallers beter op kunnen vangen. Voor systeembanken, die too big to fail zijn, gaat op aandringen van het Europarlement een hogere buffereis gelden, waardoor het risico afneemt dat belastingbetalers in de toekomst weer opdraaien voor de fouten van bankiers. Op een aantal punten kreeg het Europarlement niet zijn zin. Zo zijn de liquiditeitseisen voor banken – die hun afhankelijkheid van kortetermijnfinanciering moeten verminderen – door toedoen van de ministers afgezwakt.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook