[persbericht] Visserij: EU-ministers zwakken verbod teruggooien bijvangst af

Brussel, 27 februari 2013 - Gisteravond namen de Europese ministers van Visserij een standpunt in dat de voorstellen voor een echt duurzaam visserijbeleid uitholt. Dit staat in schril contrast met de positie die het Europees Parlement heeft ingenomen. In een historische stemming beslisten de Europarlementariërs voor het eerst voor een verbod op het overboord gooien van bijvangst. De Europese ministers willen nu dat verbod ernstig inperken en de invoering uitstellen.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: "Het is onvoorstelbaar dat de visserijministers nog steeds niet verder kijken dan hun eigen economische gewin op korte termijn. Talloze vissoorten maar ook de visserijsector zijn daarvan de dupe."

De Europese visserijministers willen het verbod op het teruggooien van bijvangst uitstellen, bepaalde vissoorten uitzonderen van het verbod en bovendien toestaan dat zeven procent van de bijvangst overboord gegooid mag blijven worden. Volgens Eickhout kun je dus eigenlijk niet meer spreken van een verbod. Toch presenteren de EU-ministers het als een compleet verbod op bijvangst.

"Gelukkig is het niet aan de ministers om onderling te bekokstoven hoe het visserijbeleid eruit komt te zien", aldus Eickhout.

Komende maanden onderhandelt het Europees Parlement met de Europese ministers over het gemeenschappelijk visserijbeleid. Het Europees Parlement is medewetgever, zonder instemming van de Europarlementariërs kan het Europees visserijbeleid niet gewijzigd worden.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook