[persbericht] Vrij reizen onder druk door nieuwe Schengenregels

Straatsburg, 12 juni 2013 - Het Europees Parlement heeft vanmiddag ingestemd met nieuwe regels voor de Schengenzone. GroenLinks stemde tegen, omdat deze regels geen einde maken aan de willekeur bij de instelling van grenscontroles. Het recht om vrij te reizen in Europa komt hierdoor onder druk te staan.

 

"Geen slagbomen, douaniers of files aan de grenzen, dat is een van de meest tastbare voordelen van de Europese integratie voor burgers en bedrijven", stelt Judith Sargentini, Europarlementariër voor GroenLinks. "De nieuwe afspraken morrelen helaas aan het recht op vrij reizen. Het wordt aan de grillen van de Schengenlanden zelf overgelaten of zij dit recht respecteren of opschorten."

 

Sargentini kan zich best noodsituaties voorstellen die tijdelijke controles aan de binnengrenzen van het Schengengebied rechtvaardigen. Maar een besluit hierover moet op Europees niveau genomen worden, onderstreept zij. Niet door afzonderlijke regeringen, zoals nu is afgesproken. Het oorspronkelijke wetsvoorstel van de Europese Commissie voorzag in Europese besluitvorming, maar dat is onder druk van lidstaten, waaronder Nederland, teruggeschroefd naar nationale besluitvorming. Het Europarlement had daarmee nooit akkoord mogen gaan, vindt Sargentini.

 

De aanleiding voor het wijzigen van de Schengenregels was een conflict in 2011. De Franse president Sarkozy stelde toen controles in aan de grens met Italië vanwege een hoog opgelopen ruzie met de regering-Berlusconi over een groep Tunesische migranten. De nieuwe Schengenregels voorkomen dit soort conflicten niet, constateert Sargentini. "Ook in de toekomst dreigen migranten de zondebok te worden voor falend Europees beleid."

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook