[persbericht] Vrij reizen onder druk: Schengendeal leidt tot willekeurige grenscontroles

BRUSSEL, 30 mei 2013 - GroenLinks is niet te spreken over de nieuwe Schengenregels, waarover onderhandelaars van de nationale regeringen en het Europees Parlement deze week overeenstemming hebben bereikt. Deze regels leiden tot willekeur bij de instelling van grenscontroles. Het recht om vrij te reizen in Europa komt hierdoor onder druk te staan, vreest GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini.

"De open grenzen binnen de Schengenzone zijn een van de meest tastbare voordelen van de Europese integratie voor burgers", stelt Sargentini. "De nieuwe afspraken morrelen helaas aan het recht op vrij reizen. Het wordt aan de grillen van de Schengenlanden zelf overgelaten of zij dit recht respecteren of opschorten."

Sargentini kan zich best noodsituaties voorstellen die tijdelijke controles aan de binnengrenzen van het Schengengebied rechtvaardigen. Maar een besluit hierover moet op Europees niveau genomen worden, onderstreept zij, niet door afzonderlijke regeringen, zoals nu is afgesproken. Dat dit leidt tot misbruik bleek in 2011, toen de Franse president Sarkozy controles instelde aan de grens met Italië vanwege een hoog opgelopen ruzie met de regering-Berlusconi over een groep Tunesische migranten.

Sargentini hoopt dat de deal met de nationale regeringen alsnog verworpen wordt wanneer het voltallige Europarlement er in juni over stemt. "Ik wil niet terug naar af in Europa, met slagbomen, douaniers en files aan de grenzen."

 

 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook