[persbericht] Vrouwenrechten op de Balkan mogen geen papieren tijger blijven

Straatsburg, 21 mei 2013 – Het Europarlement stemde vandaag in met de aanbevelingen van GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen die concludeert dat Balkanlanden hun emancipatiebeleid nog flink onder handen moeten nemen om aansluiting te vinden bij het niveau in de Europese Unie. Emancipatie- en antidiscriminatiewetgeving zijn in rap tempo ingevoerd, maar het schort nog aan de uitvoering ervan. Cornelissen schreef namens het Europarlement het rapport over vrouwenrechten op de Balkan.

Cornelissen: “Vrouwenrechten zijn er om gebruikt te worden. Naast het invoeren van wetten moeten Balkanlanden vooral ook budget en menskracht vrijmaken om te zorgen dat de situatie in de praktijk verbetert.”

Een meerderheid van de Europarlementariërs stemde in met het voorstel om emancipatie en vrouwenrechten stevig te verankeren in de jaarlijkse voortgangsrapportage van de Europese Commissie. Volgens Cornelissen kan zo gewaarborgd worden dat vrouwenemancipatie hoog op de agenda blijft van de Balkanlanden. Ook werden voor ieder land afzonderlijk specifieke aanbevelingen aangenomen waarmee zij in de komende tijd aan de slag kunnen.

Positieve uitzondering is Kroatië, dat in juli toetreedt tot de Europese Unie. Tijdens het opstellen van het rapport kon Cornelissen al een aantal aanbevelingen schrappen, omdat de Kroatische regering deze onmiddellijk uitvoerde.

Cornelissen: “Kroatië is op een aantal punten een lichtend voorbeeld voor de andere landen op de Balkan en zelfs voor de Europese Unie. Als een van de weinige landen hebben zij bijvoorbeeld een krachtige ombudspersoon voor gendergelijkheid, die zeer adequaat optreedt waar nodig. Dat kunnen zeker niet alle huidige 27 lidstaten zeggen.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.
Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht

TwitterFacebook