Persbriefing: Aanpak misstanden in de kledingsector

Aanstaande donderdag (27 april) stemt het Europees Parlement over het initiatief rapport over de kledingsector dat de Europese Commissie oproept om met een wetgevingsvoorstel te komen om misstanden aan te pakken. GroenLinks-Europarlemenarier Judith Sargentini schreef mee aan dit ambitieuze rapport dat in de commissie Ontwikkelingssamenwerking van het Europees Parlement met een meerderheid werd aangenomen. Met dit rapport voert Sargentini de druk op bij de Europese Commissie om na een periode van uitstel en stilzitten eindelijk in actie te komen. Het rapport beoogt door middel van bindende zorgvuldigheidsverplichtingen voor toeleveringsketens de werksituatie in landen zoals Bangladesh te verbeteren. Sargentini slaagde op deze wijze er al eerder in de Europese Unie te dwingen tot strengere wetgeving over conflictmineralen.

Wat is het probleem

De productieketens in de kledingsector staan al enkele decennia bekend om de slechte arbeidsomstandigheden, gebrekkige veiligheid in fabrieken en schendingen van mensenrechten. Vier jaar geleden, in april 2017 stortte de Rana Plaza fabriek in Bangladesh in waarbij 1138 mensen om het leven zijn gekomen. In de directe nasleep van deze crisis bleken sommige kledingmerken niet te weten of de fabriek onderdeel was van de eigen toeleveringsketen. Daarnaast kwamen andere misstanden onder de aandacht zoals het gebrek aan arbeidsrechten van de werknemers, extreem lage lonen, gebrekkige constructies van fabrieken, extreme werkcondities en seksuele intimidatie en geweld op de werkvloer. Hierop volgde de oproep aan de EU, nationale overheden en de kledingsector om een herhaling van Rana Plaza te voorkomen door de transparantie van productieketens te vergroten en misstanden aan te pakken.

EU-vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector

In april 2016, tijdens het Nederlands voorzitterschap van de raad, werd op een speciale bijeenkomst op hoog niveau het langverwachte ‘vlaggenschipinitiatief inzake de kledingsector’ gelanceerd. Het Europees Parlement had op dat moment al enkele malen een oproep aan de Europese Commissie gedaan om met bindende wetgevingsvoorstellen te komen, zoals bijvoorbeeld in april 2015 in het rapport n.a.v. de tweede verjaardag van de Rana Plaza ramp. De verwachting was dat, in navolging van de conflictmineralenwetgeving die op dat moment in een ver gevorderd stadium van de onderhandelingen was, dit vlaggenschipinitiatief van de Europese Commissie een voorstel voor gepaste zorgvuldigheid (due diligence) voor de kledingsector zou zijn. Helaas bleek dat het initiatief enkel bestond uit het opzetten van een digitaal platform voor het delen van best practices rondom ketenverantwoordelijkheid. Dit initiatief werd door NGO’s en het Europees Parlement met teleurstelling ontvangen, de ambitie was volgens hen ver onder de maat.

Wat wil GroenLinks

Bij een gebrek aan een Europees voorstel is er sinds de Rana Plaza ramp een wildgroei aan nationale en lokale vrijwillige initiatieven ontstaan, denk bijvoorbeeld aan het Nederlandse textielconvenant of het Duitse textilbundniss. De initiatieven overlappen deels en een effectieve aanpak van de problemen in de hele keten blijft uit. Judith Sargentini dringt erop aan dat er een eind moet komen aan de vrijwillige aanpak. Vrijwillige initiatieven hebben al enkele decennia de kans gehad om verbeteringen teweeg te brengen en zijn daar niet in geslaagd. Volgens Sargentini werken dit soort convenanten derhalve vertragend. Bovendien lossen dit soort nationale initiatieven het probleem niet op, Sargentini wil voor de gehele interne markt van Europa wet- en regelgeving om misstanden tegen te gaan.

Nu er afgelopen februari door de OESO richtlijnen voor gepaste zorgvuldigheid (‘Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector’) zijn gepubliceerd vraagt de commissie Ontwikkelingssamenwerking in haar rapport om bindende zorgvuldigheidsverplichtingen die zich baseren op deze OESO richtlijn.

Op 27 april wordt er in Brussel plenair gestemd over dit initiatief rapport over het EU-vlaggenschipinitiatief. Spannend is de stem van de Christen-democraten in de plenaire stemming, aangezien zij zich op commissieniveau onthouden hebben van stemming. Sargentini rekent evenwel op een meerderheid voor deze sterke oproep, gezien de eerdere resoluties die gestemd zijn over het onderwerp en de tegenvallende houding van de Europese Commissie. Vervolgens hoopt Sargentini dat Commissaris Malmstrom van Handel en Commissaris Mimica van Internationale samenwerking en Ontwikkeling de handen ineen zullen slaan en met een ambitieus voorstel voor wetgeving zullen komen om ervoor te zorgen dat onze kleding op een eerlijke en sociale wijze geproduceerd wordt.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook