PERSBRIEFING: de staat van de Hongaarse rechtsstaat

BRUSSEL, 5 april - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini presenteert donderdag 12 april  in de Commissie Burgerlijke Vrijheden haar bevindingen over het door haar geleide onderzoek naar de stand van de Hongaarse democratie en rechtsstaat. De centrale vraag in dit onderzoek is of de Hongaarse regering de rechtsstaat dermate heeft afgebroken dat een artikel 7 procedure gestart moet worden. Een artikel 7 procedure zou als ultieme sanctie hebben dat Hongarije haar stemrecht bij de Europese Raad verliest. Het is voor het eerst dat het Europees Parlement een dergelijk onderzoek doet.

Hoe is het tot een onderzoek gekomen? 

Meerdere malen is de Hongaarse regering aangesproken op beleidsveranderingen en aanpassingen van de grondwet die ingrijpende gevolgen hebben voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, het behoud van persvrijheid of de bescherming van fundamentele rechten van burgers, inclusief die van minderheden en vluchtelingen. Het Europees Parlement sprak zich hier meermaals over uit en Orban is ook in het EP ter verantwoording geroepen. Ook lopen diverse inbreukprocedures van de Commissie tegen Hongarije. Internationaal onafhankelijke organisaties uitten hun zorgen  waaronder de Commissie van Venetië, de Lanzarote Commissie, de Raad van Europa en speciale rapporteurs van de Verenigde Naties. 

Na jarenlange discussies met Victor Orban en officiële waarschuwingen aan Hongarije  besloot het Europees Parlement in mei 2017 dat een onderzoek voor een artikel 7 procedure noodzakelijk is omdat de situatie steeds verder verslechterde. Europarlementariërs vroegen de Commissie Burgerlijke Vrijheden een rapport op te stellen om vast te stellen of een Artikel 7 procedure aan de orde is. Sargentini werd aangesteld als rapporteur en volgende week deelt zij haar bevindingen in de parlementaire commissie.

Wat wordt onderzocht?

Het is voor het eerst dat het Europees Parlement een dergelijk artikel 7 onderzoek doet. Wanneer landen toe treden tot de EU verbinden zij zich aan de  gedeelde Europese waarden van respect voor menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en mensenrechten, inclusief die van minderheden. Als een EU-land deze Europese waarden aan zijn laars lapt en inbreukprocedures door de Europese Commissie de situatie niet verbeteren, dan geeft artikel 7 van het Verdrag betreffende de EU extra middelen om op te treden tegen dat land. Er moet sprake zijn van een duidelijk gevaar voor een ernstige schending van deze waarden.  

Sargentini onderzoekt of dit het geval is met betrekking tot Hongarije. De Commissie startte in december een soortgelijk proces tegen Polen en het Europees Parlement ondersteunt dit. Voor dit rapport bezocht Sargentini Budapest en sprak zij met diverse experts van academici tot aan de vertegenwoordigers van de Commissie van Venetië (een onafhankelijke organisatie van de Raad van Europa die meerdere opinies heeft uitgebracht over verschillende Hongaarse maatregelen, waaronder de aanpassing van de wet op hoger onderwijs en de wet op financiering van NGOs).

Naast de commissie Burgerlijke Vrijheden analyseren ook de commissies Cultuur, Vrouw en gendergelijkheid, Constitutionele zaken en Begrotingscontrole de situatie in Hongarije vanuit hun eigen expertise.

Hoe nu verder?

Na de presentatie van Sargentini op 12 april hebben Europarlementariërs tot 15 mei de tijd hierop te reageren met amendementen. Eind juni wordt er gestemd in de Commissie Burgerlijke Vrijheden. In september 2018 volgt de plenaire stemming. Wil het Europees Parlement formeel een artikel 7 procedure starten dan is een tweederdemeederheid van de uitgebrachte stemmen nodig en zullen tenminste 376 parlementariërs hun stem moeten uitbrengen. 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook