Persbriefing: Sargentini opnieuw aan de slag met aanscherpen anti-witwasrichtlijn

Meerdere aanslagen in Europa vorig jaar en dit jaar en de onthullingen van de Panama Papers brachten de Europese Commissie in juli er toe nieuwe regels voor te stellen die het witwassen van crimineel geld, belastingontwijking en terrorismefinanciering moeilijker maken. Het wetsvoorstel wil de vierde anti-witwasrichtlijn (die door lidstaten tot de zomer van 2017 moet worden omgezet in nationale wetgeving) en de vennootschapsrechtrichtlijn deels aanpassen. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini was samen met haar Letse collega Krišjānis Kariņš namens het Europees Parlement verantwoordelijk voor de onderhandelingen over de vierde anti-witwasrichtlijn. En dat is ze nu weer.

Wat stelt de Europese Commissie voor?

De Europese Commissie bouwt voort op de voorstellen van het Europees Parlement tijdens de vorige onderhandelingen en neemt enkele ideeën over. Naar de voorstellen van Sargentini destijds wil de Europese Commissie nu de transparantie vergroten door toegang tot het ubo-register (register voor uiteindelijk belanghebbenden) niet afhankelijk te maken van een legitieme reden. Daarnaast wil ze de lidstaten verplichten een register voor trusts op te tuigen. (Onder andere op verzoek van de toenmalige Britse premier Cameron bleven die buiten eerdere wetgeving.) Verder wil de Commissie een register voor bank- en betaalrekeningen en stelt ze in het licht van het bestrijden van terrorismefinanciering voor om virtueel geld en prepaid-cards onder strenger toezicht te plaatsen. Tenslotte moet de samenwerking tussen bevoegde autoriteiten versterkt worden.

Wat wil GroenLinks?

Sargentini is blij dat de Europese Commissie inziet dat een open ubo-register en een trustregister nodig zijn, maar vinden dat de voorgestelde regels te beperkt zijn en dat er alsnog mazen in de wet blijven die makkelijk door criminelen kunnen worden gebruikt. Daarom wil GroenLinks onder meer:

  • een openbaar ubo-register dat alle ondernemingen dekt zodat criminelen niet achter allerlei schimmige bedrijfsconstructies kunnen schuilen
  • een bredere registratieplicht voor trusts zodat bijvoorbeeld criminele Panamese trusts die in de EU opereren niet onder de radar blijven
  • hardere aanpak van derde landen die een hoge risico opleveren zodat we belastingparadijzen niet door de vingers zien
  • strengere naleving van de regels door lidstaten en betere samenwerking tussen en binnen bevoegde autoriteiten
  • hardere sancties voor de overtreding van de regels

Wat is de tijdslijn?

Eind oktober dienden de co-rapporteurs hun conceptrapport in. Het rapport wordt donderdag 1 december gepresenteerd en amendementen kunnen tot en met woensdag 7 december ingediend worden. De presentatie van de amendementen in de commissies volgt op donderdag 12 januari en de stemming is gepland op woensdag 25 januari. De Raad van EU-minister wil in december, anders in januari, met een algemene oriëntatie komen. De Europese Commissie wil graag een vervroegde omzetting van de vierde anti-witwasrichtlijn en het nieuwe wetsvoorstel (1 januari 2017), maar dat zal gezien de loop van de wetgevingsprocedure waarschijnlijk niet gebeuren.

Lees meer

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook