Persbriefing: Verplichte transparantie om belastingontwijking te voorkomen: country-by-country reporting

Wat is het en hoe werkt het?

Jaarverslagen van bedrijven bevatten allerlei financiële informatie. Grote bedrijven zijn vaak in meer dan één land actief. Maar de huidige regels voor jaarverslagen verplichten bedrijven niet om precies per land aan te geven wat hun activiteiten en financiële resultaten zijn. Dit staat beter bekend als country-by-country reporting.
Door bedrijven te verplichten om wel deze informatie te geven, komt aan het licht of bedrijven fatsoenlijk belasting betalen en of hun winstbelasting in redelijke verhouding staat tot hun economische activiteiten in ieder land. Deze verplichte transparantie is een belangrijk wapen in de strijd tegen belastingontwijking.

Waarover wordt precies gestemd?

Het Europees Parlement stemt op woensdag over een wijziging van de bestaande richtlijnen over transparantie van bedrijven en de accounting-richtlijn. De tekst die voorligt bevat de verplichting tot country-by-country reporting over financiële informatie en over het publiceren van essentiële onderdelen van tax rulings. De parlementscommissie Juridische Zaken stemde op 7 mei met deze tekst in. Nu moet het gehele Europees Parlement zich erover buigen.

Dit zijn de twee artikelen die de commissie juridische zaken aan het Europees Parlement voorlegt:

Additional disclosure for issuers

 1. Member States shall require each issuer to annually publicly disclose, specifying by Member State and by third country in which it has a subsidiary, the following information on a consolidated basis for the financial year :
  1. name(s), nature of activities and geographical location
  2. turnover
  3. number of employees on a full-time equivalent basis
  4. profit or loss before tax
  5. tax on profit or loss
  6. public subsidies received
 2. The obligation set out in paragraph 1 of this Article shall not apply to any issuer governed by the law of a Member State whose parent company is subject to the laws of a Member State and of which the information is
  included in the information disclosed by that parent company in accordance with paragraph 1 of this Article.
 3. The information referred to in paragraph 1 shall be audited in accordance with Directive 2006/43/EC and shall be published, where possible, as an annex to the annual financial statements or, where applicable, to the consolidated financial statements of the issuer concerned."

Additional disclosure for large undertakings

 1. In the notes to the financial statements, large undertakings shall, in addition to the information required under Articles 16, 17, 18 and any other provisions of this Directive, publicly disclose essential elements of and information regarding tax rulings, providing a break-down by Member State and by third country in which the large undertaking in question has a subsidiary. The Commission shall be empowered to set out, by means of delegated act in accordance with Article 49, the format and content of publication.
 2. Undertakings of which the average number of employees on a consolidated basis during the financial year does not exceed 500 and which, on their balance sheet dates, have on a consolidated basis either a balance sheet which does not exceed a total of 86 million euros or a net turnover which does not exceeds 100 million euros shall be exempt from the obligation set out in paragraph 1 of this Article.
 3. The obligation set out in paragraph 1 of this Article shall not apply to any undertaking governed by the law of a Member State whose parent undertaking is subject to the laws of a Member State and the information of which is included in the information disclosed by that parent undertaking in accordance with paragraph 1 of this Article.
 4. The information referred to in paragraph 1 shall be audited in accordance with Directive 2006/43/EC.

Deze teksten zijn ingediend door de Groene fractie in het oorspronkelijke rapport (zie amendementen 480 en 482). Een meerderheid van Europarlementariërs in de commissie juridische zaken stemde daar op 7 mei mee in (zie hier het rapport zoals aangenomen door deze commissie).

Waarom is er nog altijd geen verplichte transparantie geregeld?

GroenLinks vraagt al jaren om country-by-country reporting. Druk van de groene fractie heeft eerder al tot resultaat geleid. In de wetgeving over kapitaaleisen aan banken is op initiatief van fractievoorzitter Philippe Lamberts verplichte transparantie voor banken opgenomen. Ook streed GroenLinks eerder met succes voor country-by-country reporting voor bedrijven in de olie-, gas-, mijnbouw- en bosbouwsector. GroenLinks wil dat deze transparantie nu snel wordt uitgebreid tot alle sectoren.

Al sinds 2010 onderzoekt de Europese Commissie de mogelijkheid om country-by-country reporting in te voeren voor alle sectoren. Sinds de toenemende maatschappelijke verontwaardiging over belastingontwijking door o.a. het LuxLeaks-schandaal. Toch weigert de Commissie tot nu toe om snel een wetsvoorstel op tafel te leggen. Commissaris Moscovici heeft aangekondigd dat hij eerst een impact assessment wil. Er is echter al veel onderzoek gedaan (zie o.a. deze studie in opdracht van de Commissie) en het lijkt eerder als vertragingstechniek te dienen. Daarom wil GroenLinks dat verplichte transparantie nu meteen in de wetgeving over lange termijn aandeelhouderschap wordt geregeld.

Wat vindt de Nederlandse regering hiervan?

Het kabinet verdedigt het Nederlandse vestigingsklimaat gebaseerd op fiscale voordelen voor multinationals. Tegelijkertijd schrijft staatssecretaris Wiebes aan de Kamer dat "het kabinet transparantie en automatische uitwisseling van gegevens tussen belastingdiensten als hét belangrijkste wapen tegen belastingontwijking" ziet.
Echter wijst niets er tot nu toe op dat staatssecretaris Wiebes een sneller invoering van verplichte transparantie wil aangezien hij in een brief aan de Commissie vraagt of de impact assessment voor 2018 kan worden afgerond terwijl de Commissie zelf het voornemen heeft om al dit jaar te beginnen.

Wat vinden de andere nationale regeringen?

Op de Europese Raad van mei 2013 hebben alle regeringsleiders zich unaniem achter het idee van country-by-country reporting. Helaas lijken ze te zijn terug gekrabbeld nadat de ergste mediastorm over belastingontwijking weer ging liggen. Als het Europees Parlement met deze teksten instemt, zal de Raad van Minsiters zich opnieuw over moeten buigen.

Wat zijn de volgende stappen?

Als een meerderheid van het Europees Parlement instemt met de voorstellen voor verplichte transparantie, beginnen de onderhandelingen met de Raad van Ministers die in haar standpunt geen verplichte transparantie heeft opgenomen. Het Parlement zal de Raad van Ministers in onderhandelingen moeten overtuigen. De onderhandelingen gaan waarschijnlijk van start onder Luxemburgs voorzitterschap van de Raad, maar zouden kunnen doorlopen tot het Nederlands voorzitterschap in 2016.

Meer informatie

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook