Persontbijt: F-gas onderhandelingen onder het Montreal Protocol. Een internationaal (en Europees) succesverhaal in wording?

Woensdag 12 oktober 2016, 09:00
Europees Parlement, zaal ASP 5F385
Aanmelden via dirk.vandenbosch@europarl.europa.eu

Met...
Bas Eickhout - Europarlementariër GroenLinks - Vml. rapporteur F-gassenverordening voor het Europees Parlement.
Klara Skacanova - Shecco - auteur van een NIEUWE STUDIE over de impact van de Europese F-Gassenverordening op de Europese markt en de huidige internationale onderhandelingen over het Protocol van Montreal.
Tim Grabiel - EIA - LIVE VANUIT KIGALI - waarnemer bij de internationale onderhandelingen in Rwanda die tot een belangrijk klimaatakkoord voor F-gassen moeten leiden op 14 oktober.

Tot 2014 was GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout rapporteur op de F-gassenverordening. Eickhout slaagde erin de nieuwe regels aangenomen te krijgen, de eerste in zijn soort, om productie en gebruik van de zeer schadelijke broeikasgassen in koelkasten en airconditioners uit te faseren. De wet is wellicht de meest ambitieuze klimaatwetgeving die de laatste jaren door de EU is opgesteld en internationaal toonaangevend: Wetgevers in Californië, Japan en Australië hebben de Europese wetgeving letterlijk gekopieerd of zijn bezig met een soortgelijk.

Op woensdag 12 oktober presenteert Eickhout een studie van marktonderzoeksbureau Shecco dat kijkt naar de impact van Europese wetgeving over het gebruik van F-gassen. Het onderzoek richt zich zowel op het effect op de Europese industrie die koelkasten, koelingen voor winkels en airconditioners produceert, als het effect van de wetgeving in andere delen van de wereld. Het rapport bevat interessante conclusies op het gebied van scholing, werkgelegenheid en onderzoek in de Europese Unie en toont aan dat de bezwaren en klachten van de lobby ongegrond zijn.

Klara Skacanova en Bas Eickhout presenteren het nieuwe onderzoek en de belangrijkste conclusies.

Nadat de ambitieuze F-gassen-verordening werd aangenomen, is de EU een sterk bepleiter geworden van het uitfaseren van F-gassen onder het Protocol van Montreal, volgens onder meer Kofi Annan het meest succesvolle internationale verdrag ooit. Het zorgde ervoor dat de ozonlaag beschermd werd door het uitfaseren van ozonafbrekende stoffen (CFK’s). F-gassen waren indertijd echter het beste alternatief en hoewel ze de ozonlaag niet beschadigen zijn ze zeer schadelijk voor het klimaat. Bij het uitblijven van wetgeving op F-gassen zorgt dit broeikasgas voor 0,5 °C opwarming van de aarde voor het eind van deze eeuw.

Verschillende landen besloten in 2015 om tijdens de 28e Meeting of the Parties (MOP) van 8 tot 14 oktober in Kigali (Rwanda) het Protocol van Montreal aan te passen om productie en gebruik van F-gassen internationaal uit te faseren. Inmiddels heeft Obama samen met de Chinese president opgeroepen om F-gassen uit te bannen. Een ambitieus akkoord over F-gassen aan het eind van de Kigali meeting is noodzakelijk om binnen de veilige marges van temperatuurstijging van onze planeet te blijven.

Tim Grabiel en Bas Eickhout zullen een update geven over de staat van de onderhandelingen en de verwachtte uitkomsten.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook