Plannen Timmermans maken Europa technocratisch in plaats van democratisch

STRAATSBURG, 19 mei - Vandaag presenteerde Eurocommissaris Timmermans zijn agenda voor "betere regelgeving". GroenLinks vreest dat zijn voorstellen zullen leiden tot meer technocratie in plaats van heldere politieke keuzes die de Europese besluitvorming dichter bij de burger brengen. Het zal volgens GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout de lobby versterken van bedrijven die Europese wetten om mens en milieu beschermen, willen afzwakken.

Volgens Eickhout wordt de rol van de politicus geminimaliseerd: "Timmermans probeert de Europese politiek te reduceren tot een rekensom. Een technocratische check op financiële effecten en administratieve lasten neemt de plaats in van een politiek oordeel. Wetten die het algemeen belang dienen zoals een schoner milieu, het welzijn van werknemers of de bescherming van privacy dreigen geslachtofferd te worden door de Timmermans-check."

Een afweging in euro’s is vaak makkelijk te maken, terwijl je het maatschappelijk belang niet altijd zomaar in cijfers kan uitdrukken. Als voorbeeld noemt Eickhout Europese regels voor luchtkwaliteit. “Het is makkelijk voor een fabriek uit te rekenen wat hen een luchtfilter kost, maar hoe kwantificeer je alle maatschappelijke voordelen van schone lucht? En wie verdedigt die belangen? Het bedrijfsleven heeft haar lobbyisten rijendik klaar staan.”

Timmermans pretendeert Europa een slank bestuur te geven en minder centraal vanuit Brussel te reguleren. Ironisch genoeg gaan zijn voorstellen op een aantal punten precies de tegenovergestelde kant op. "Timmermans tuigt juist nieuwe bureaucratie op om ieder voorstel tot in den treure te analyseren en controleren. Bovendien wil hij lidstaten in hun beleidsruimte beperken door ze te ontmoedigen ambitieuzer te zijn in het omzetten van Europese richtlijnen, rekening houdend met lokale omstandigheden."

Het is weinig verrassend dat vooral de werkgeversverenigingen blij zijn met de agenda van Timmermans. Vakbonden en consumenten- en milieuorganisaties hebben zich verenigd om de dereguleringsmachine van Timmermans nauwgezet te volgen. 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook