Portefeuilleverdeling: GroenLinks-Europarlementariërs aan de slag om Europa groener en eerlijker te maken

STRAATSBURG, 2 juli - De Groene fractie in het Europees Parlement heeft de indeling van de parlementscommissies vastgesteld. GroenLinks-Europarlementariërs Bas Eickhout, Tinke Strik en Kim van Sparrentak hebben goede uitgangsposities om hun stempel te drukken op wetgeving om Europa groener en eerlijker te maken.

Bas Eickhout
Als eerste vicefractievoorzitter en penningmeester is Eickhout lid van het ‘bureau’ van de Groene fractie, te vergelijken met het fractiebestuur in de Nederlandse politiek.

ENVI (Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid)
In ENVI komt alle Europese klimaatwetgeving aan bod. Daarnaast behandelt de commissie ook alle andere milieudossiers, volksgezondheid en voedselveiligheid. Eickhout zal zich als klimaatwetenschapper onder andere inzetten voor het aanscherpen van de Europese klimaatdoelen en het versnellen van de transitie naar duurzame energie.

ECON (Economische en monetaire zaken)
In ECON behandelen de Europarlementariërs financiële wetgeving, al dan niet gerelateerd aan de euro. Eickhout zal onder andere werken aan het vergroenen van de financiële markten en het tegengaan van belastingontwijking.

Tineke Strik

LIBE (Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken)
De LIBE-commissie buigt zich over alle zaken die met de rechtsstaat, justitie en burgerlijke vrijheden te maken hebben. Onder andere het Europees asiel- en migratiebeleid, de omgang met persoonlijke gegevens en het bestrijden van discriminatie komen in deze commissie aan bod. Strik zal zich onder andere richten op een rechtvaardige hervorming van het huidige Europese migratiebeleid en op het waarborgen van de rechtstaat in alle landen van de Europese Unie.

AFET (Buitenlandse zaken)
AFET behandelt het Europees buitenlands- en veiligheidsbeleid inclusief de controle op de buitenlandse dienst van de EU en de goedkeuring van politieke akkoorden met landen buiten de unie. Dit omvat zowel de relaties met buurlanden dichtbij, als de verhouding van de EU ten opzichte van de grote machtsblokken VS, China en Rusland. Juist door als Europese landen samen te werken, kunnen we Europese waarden verdedigen tegen deze machtsblokken, stelt Strik. Strik is ook lid van de subcommissie DROIT, die de mensenrechten in het buitenlandbelei centraal stelt.

Kim van Sparrentak

IMCO (Interne markt en consumentenbescherming)
In de IMCO-commissie wil Van Sparrentak werken aan het terugdringen van doorgeslagen marktwerking in de Europese Unie die goede zorg of betaalbare huisvesting in de weg zit.  Van Sparrentak gaat zich inzetten voor Europese marktregels die bijdragen aan een eerlijke en duurzamere economie en een betere bescherming van consumenten, zowel online als offline.

EMPL (Werkgelegenheid en sociale zaken)
De commissie Werkgelegenheid en sociale zaken behandelt onder andere wetten over de bescherming van werknemers, het bestrijden van discriminatie op de werkvloer en armoedebestrijding. Van Sparrentak wil vanuit deze commissie werken aan meer sociale rechtvaardigheid en een goede bescherming van alle soorten werknemers in een snel veranderende economie.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook