[prioriteiten] 10 t/m 14 juni in het Europees Parlement

Sociale huisvesting
Dinsdag – Marije Cornelisen

Het Europarlement stemt dinsdag over een rapport waarin het de Europese Commissie en EU-landen oproept om goede kwaliteit sociale huisvesting te waarborgen. In Nederland komen veel lagere middeninkomens in de problemen bij het vinden van woonruimte vanwege de geldende inkomensgrens van 34 duizend euro die is afgesproken met de Europese Commissie. GroenLinks wil dat Nederland en de Europese Commissie deze afspraak gaan herzien. Op initiatief van GroenLinks roept het rapport de Commissie op om EU-landen flexibiliteit te geven in het toewijzen van huurwoningen.

Europarlement maant Europese Raad tot voortgang in besluitvorming rond aanpak crisis
Woensdag – Bas Eickhout

Het Europees Parlement is ontstemd over het gebrek aan voortgang in het afronden van een aantal wetgevingsdossiers om de financiële sector te reguleren. Het Europees Parlement heeft belangrijke dossiers zoals de aanpak van frauduleuze handel in effecten, de aanpak van voedselspeculatie en flitshandel in zeer korte tijd afgerond. De ministers van financiën blijven echter onderling soebatten. De finale goedkeuring wordt gefrustreerd doordat de Raad landen een impliciet vetorecht toekent. GroenLinks vindt dat de Raad gebruik moet maken van zijn recht om met een gekwalificeerde meerderheid van lidstaten knopen door te hakken, zodat de hoognodige financiële regulering eindelijk tot stand komt.

EU-fonds voor de minstbedeelden
Woensdag – Marije Cornelisen

Woensdag stemt het Europarlement over de inzet voor onderhandelingen met de Europese ministers van Sociale Zaken over het EU-fonds voor de minstbedeelden. In het voorstel van de Europese Commissie krijgt ieder EU-land vanaf 2014 voedselsteun om de ergste vormen van armoede te bestrijden. GroenLinks pleit voor meer flexibiliteit in het besteden van Europese middelen gezien de grote verschillen in de armoedeproblematiek van de EU-landen. Cornelissen heeft daarom een amendement ingediend waardoor alleen landen die daarom vragen voedselsteun ontvangen. Andere landen kunnen EU-fondsen gebruiken voor structurele manieren om armoede aan te pakken zoals via sociale begeleiding en (arbeids)participatiebeleid. Eerder accepteerde de commissie sociale zaken van het Europarlement al de voorstellen van GroenLinks om voedselbanken te ondersteunen in het beter gebruik te maken van restvoedsel.

Transparantieverplichtingen voor de olie-, gas-, mijn- en bosbouwsectoren
Woensdag – Judith Sargentini

Woensdag stemt het Europarlement over de transparantie- en boekhoudrichtlijn. Deze twee wetsvoorstellen verplichten multinationals in de olie-, gas-, mijnbouw- en bosbouwsector om openheid te geven over hun betalingen in ontwikkelingslanden via country by country reporting in hun jaarverslagen. Sargentini verwelkomt de nieuwe richtlijnen die helpen om corruptie in ontwikkelingslanden en belastingontwijking door multinationals te bestrijden. GroenLinks wil dat country-by country-reporting uitgebreid wordt naar alle grote ondernemingen. Daarnaast moeten er net als in het Amerikaanse voorbeeld van deze richtlijnen (de Dodd-frank act) regels over handel in conflictmineralen worden aangenomen.

Europees asielpakket geen garantie voor humaner asielbeleid
Woensdag – Judith Sargentini

De afgelopen jaren is er in de EU onderhandeld over een gemeenschappelijk Europees asielbeleid. Wat bedoeld was als een project van Europese solidariteit en harmonisatie van asielbeleid, is verworden - door toedoen van de lidstaten - tot een slap en onrechtvaardig pakket aan maatregelen dat de humane behandeling van asielzoekers niet garandeert. Het pakket omvat de Dublin 3 verordening, de EURODAC verordening, en de procedure- en opvangrichtlijn.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook