[prioriteiten] Volgende week in het Europees Parlement

Emissiehandel (ETS)
debat maandag,  stemming dinsdag - Bas Eickhout

De hoeksteen van het Europese klimaatbeleid staat op omvallen en zal instorten als er geen actie wordt genomen. Het Europarlement stemt daarom over een reddingsboei voor de CO2-markt (ETS). Het gaat om een voorstel om het veilen van CO2-rechten uit te stellen (backloading), om schaarste te creëren op de CO2-markt. Zo moet voorkomen worden dat het prijskaartje voor CO2-vervuiling naar de nul euro wegzakt. Eickhout, klimaatexpert, voorspelt dat bedrijven massaal hun vertrouwen zullen verliezen in het emissiehandelssysteem om de uitstoot van CO2 terug te dringen, als het voorstel voor backloading niet wordt aangenomen.

Uitbreiding van de Europese Unie
debat woensdag, stemming donderdag - Marije Cornelissen

Vijftien jaar geleden woede er een vreselijke oorlog in de Balkan. Mede dankzij de Europese Unie is de regio inmiddels op de goede weg. Kroatië staat op het punt van toetreden tot de EU. Burgerrechten worden gerespecteerd, discriminatie en corruptie worden aangepakt. Volgens Cornelissen heeft Kroatië voldoende aangetoond zich hiervoor te blijven inzetten, ook na 1 juli als Kroatië volwaardig EU-lid wordt. Servië is nog niet zover, zeker niet nu de dialoog met is Kosovo stukgelopen. Cornelissen steunt het rapport van Groene Europarlementariër Lunacek dat zich tegen opdeling van Kosovo uitspreekt.

Kapitaaleisen banken
debat en stemming woensdag 18 april - Bas Eickhout
 
Na maandenlange onderhandelingen stemt het Europarlement over het bereikte compromis tussen Europarlementariërs en Europese ministers van Financiën over nieuwe eisen aan Europese banken. De groene fractie boekte een groot succes door banken te verplichten tot transparantie in hun jaarverslagen over belastingontwijking. Onder aanvoering van het Europarlement worden bonussen van bankiers beperkt tot maximaal één keer het jaarsalaris, of twee keer na goedkeuring van aandeelhouders. GroenLinks is minder tevreden over het compromis dat werd bereikt over de solvabiliteits- en liquiditeitseisen. Onder druk van de bankensector en enkele grote EU-lidstaten werden deze eisen afgezwakt. GroenLinks betreurt dat de belangrijkste oorzaken van de financiële crisis daarmee slechts gedeeltelijk worden aangepakt. Zie ook de website De Zeven Hoofdzonden van de Banken.
 
Hongaarse democratie in gevaar
debat woensdag 17 april – Judith Sargentini

Het Europarlement debatteert over de ontmanteling van de democratie en de rechtsstaat in Hongarije. Premier Orbán heeft in maart een grondwetswijziging door het parlement gejaagd die de rol van het Constitutionele Hof fors inperkt. Daarmee is de laatste hoeder van de Hongaarse democratie buitenspel gezet. Het land glijdt verder af naar een éénpartijdictatuur. De EU moet nu resoluut optreden, vindt Sargentini. Zij wil van de Europese Commissie weten of deze haar toetsing van de Hongaarse grondwet aan de Europese grondrechten snel zal voltooien. En is de Commissie bereid om, op grond van die toetsing, de waarschuwings- en sanctieprocedure tegen de regering-Orbán in werking te zetten?

Cyprus bail-out
woensdag debat - Bas Eickhout

Het Europarlement debatteert over de totstandkoming van het reddingsplan voor Cyprus. De Groene Fractie heeft zich altijd verzet tegen het ondermijnen van het Europese depositogarantiestelsel en het belasten van gewone spaarders onder de 100.000 euro. Volgens Eickhout is het nu vooral van belang dat er lessen getrokken worden uit het Cyprus-debacle, zodat dezelfde fouten niet gemaakt worden bij toekomstige problemen met banken, zoals die zich aandienen in bijvoorbeeld Slovenië.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook