[prioriteiten] Volgende week in het Europees Parlement

Eerste gay pride in Moldavië
Zondag - Marije Cornelissen

Komende zondag loopt GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen mee in de eerste gay pride in Chisinau, Moldavië. Of de activisten zondag ook echt de straat op kunnen om te demonstreren voor gelijke rechten is nog onzeker. Tegendemonstranten hebben al aangekondigd massaal aanwezig te zijn om de vreedzame mars tegen te houden, desnoods met geweld. Voor de elfde keer wordt geprobeerd een gay pride in het centrum van de hoofdstad van Moldavië te organiseren, tot nog toe tevergeefs. Het Gaypride seizoen is inmiddels en die van Skopje en Kiev zijn reeds afgeblazen terwijl die in Georgië al tot gewelddadigheden leidde.

Werk aan de winkel voor vrouwenrechten op de Balkan
Dinsdag -  Marije Cornelissen

Cornelissen stelde het rapport op over vrouwenrechten in Balkanlanden. Het Europarlement stemt er donderdag over. Cornelissen concludeert dat Balkanlanden hun emancipatiebeleid nog flink onder handen moeten nemen om aansluiting te vinden bij het niveau in de Europese Unie. In het algemeen blijkt dat emancipatie- en antidiscriminatiewetgeving vaak wel bestaat, maar dat het schort aan de uitvoering daarvan. Vrouwen krijgen minder betaald dan mannen en zijn minder vertegenwoordigd in politiek en bedrijfsleven, ook waar quota-wetgeving bestaat. Bijna alle Balkanlanden moeten meer moeite doen om ervoor te zorgen dat vrouwen hun rechten die op papier staan, ook in de praktijk kunnen inzetten.

Op weg naar een Europese bankenunie
Dinsdag - Bas Eickhout

Het Europarlement bespreekt de stand van zaken bij de ontwikkeling van een Europese bankenunie. De ministers van Financiën bereikten in maart een principeakkoord met de onderhandelaars van het Europees Parlement over het Europese bankentoezicht door de Europese Centrale Bank (ECB). Daarmee kan in de toekomst voorkomen worden dat te slap nationaal toezicht andere eurozonelanden in gevaar brengt. GroenLinks ziet hierin een cruciale stap om grip te krijgen op zombiebanken die de Europese economie al jaren in gijzeling houden. De rapporteur van het Europees Parlement, Groene Europarlementariër Sven Giegold, dwong belangrijke democratische garanties af bij de ministers van Financiën zodat het Europarlement en nationale parlementen de nieuwe toezichthouder goed kunnen controleren. De uitwerking van de afspraken daarover met de ECB laat nog op zich wachten. GroenLinks benadrukt dat regeringsleiders niet moeten treuzelen met de vervolgstappen voor een bankenunie die noodzakelijk zijn om te voorkomen dat belastingbetalers in de toekomst opnieuw opdraaien voor omvallende banken.

Persvrijheid en mediaconcentratie in Europa
Dinsdag -  Judith Sargentini

Het rapport-Weber bevat goede voorstellen om Europese waarborgen voor de persvrijheid vast te leggen en om mediaconcentratie aan te pakken. Van eurocommissaris Kroes wordt actie verlangd. Op voorstel van Judith Sargentini vraagt het rapport om regels tegen de vermenging van politieke macht en mediamacht. Hét voorbeeld van zo'n belangenconflict is Silvio Berlusconi, die zijn tv-zenders dezer dagen misbruikt voor een reeks aanvallen op de rechterlijke macht.
Helaas heeft de justitiecommissie ook een voorstel van het CDA overgenomen dat de media een ethische code wil opleggen. Sargentini probeert dit voorstel alsnog uit het rapport-Weber te stemmen. Want de EU moet journalisten niet vertellen hoe zij hun werk moeten doen, maar eraan bijdragen dát zij hun werk kunnen doen.

Europees optreden tegen belastingontwijking
Dinsdag - Bas Eickhout

Het Europarlement stemt op dinsdag over een ambitieuze aanpak van belastingontwijking, vlak voordat de Europese regeringsleiders zich daar op woensdag over buigen. GroenLinks vindt dat de regeringsleiders al veel te lang wachten met optreden tegen de onrechtvaardige praktijken waarmee multinationals en superrijken hun belastingplicht ontlopen. Zeker niet omdat hierdoor ontwikkelingslanden en de overheden van de EU miljarden aan publieke inkomsten mislopen. Regeringsleiders moeten deze week de kans pakken om het bankgeheim alsnog op te heffen. Eerder deze week lagen Oostenrijk en Luxemburg nog dwars in de Raad van ministers van Financiën (ECOFIN). Bas Eickhout, co-auteur van het rapport, vindt het onbestaanbaar dat het vetorecht op belastingwetgeving in de EU een effectieve aanpak van belastingontwijking en -fraude in de weg zit.

Tegoeden terug naar 'Arabische Lentelanden'
Woensdag - Judith Sargentini
 
Het Europarlement roept lidstaten op om bevroren tegoeden en bezittingen van verdreven dictators uit Noord-Afrika zo snel mogelijk op te sporen en terug te sluizen naar de 'Arabische Lentelanden'. Europese landen hebben willens en wetens leningen verstrekt aan de dictators voor activiteiten die de toets der kritiek niet konden doorstaan. GroenLinks wil dat er onderzoek komt naar het kwijtschelden van de schulden. Sargentini benadrukt dat het contraproductief is om nu afbetalingen te blijven eisen voor leningen die in de eerste plaats niet hadden mogen worden gegeven.
Sargentini bezocht eerder Egypte, Libië en Tunesië en neemt deel aan de EU-Egypt Task Force.


Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook