Prioriteiten voor de week van 1 t/m 5 juli

Kroatië lid van de Europese Unie
Maandag - Marije Cornelissen

Op 1 juli treedt Kroatië toe tot de Europese Unie. Een mijlpaal, want nog maar achttien jaar geleden was Kroatië een verscheurd en verwoest land toen er een einde kwam aan een jarenlange bloedige strijd. Toetreding biedt Kroatië perspectief op duurzame vrede en welvaart. Kroatië heeft de noodzakelijke hervormingen doorgevoerd en pakt discriminatie en corruptie aan. Volgens Cornelissen is voldoende gewaarborgd dat het land zich hiervoor zal blijven inzetten. Kroatië verdient dan ook een warm welkom.
Lees ook: Het kille welom van Asscher voor Kroatië

Hervorming bankensector: positie Europarlement over rapport Liikanen
Dinsdag - Bas Eickhout

Het Europarlement neemt zijn positie in over structurele hervormingen van de Europese bankensector. De Europese Commissie komt binnenkort met wetgevende voorstellen na het werk van de Europese expertgroep onder leiding van Liikanen. GroenLinks wil dat de Europese Commissie stevig inzet op hervormingen die voorgoed een einde maken aan banken die 'too big to fail' zijn en daarmee door belastingbetalers gegarandeerd en gesubsidieerd worden. Een scheiding van de nuts- en zakenbankactiviteiten is daarbij cruciaal. Het rapport van het Europarlement pleit voor deze scheiding, hoewel christendemocratische en liberale fracties stevigere woorden daarover afzwakten.

Democratie en rechtsstaat in gevaar in Hongarije
Woensdag - Judith Sargentini

In aanwezigheid van de Hongaarse premier Orbán debatteert het parlement over de ondermijning van democratie en rechtsstaat in Hongarije. Een uiterst kritisch rapport van de justitiecommissie, opgesteld door de Groene rapporteur Rui Tavares, maakt duidelijk dat de regering-Orbán Europese waarden schendt. Het houdt de mogelijkheid van sancties open, voor het geval Orbán doof blijft voor de Europese kritiek. Sargentini roept de Europese christendemocraten op om Orbán niet langer de hand boven het hoofd te houden ten koste van de rechten van de Hongaarse burgers. Zij verlangt dat de Raad van Ministers en de Europese Commissie ingaan op het verzoek van het Europarlement om gezamenlijk te monitoren of Orbán de aanbevelingen van Tavares opvolgt. De Europese instellingen mogen zich niet langer achter elkaar verschuilen.

Laatste strohalm voor het emmissiehandelssysteem
Woensdag  -  Bas Eickhout

Voor de tweede keer stemt het Europarlement over een voorstel om het overschot aan CO2-uitstootrechten in het emissiehandelssysteem aan te pakken, het zogenaamde backloading. In april stemde een conservatieve meerderheid tegen het reddingsplan voor het emissiehandelssysteem, ondanks de roep van multinationals als Unilever en zelfs Shell om het plan te steunen. Door het overschot aan veelal gratis weggegeven CO2-rechten is de CO2-prijs tot een dieptepunt gedaald. De CO2-uitstoot wordt daardoor onvoldoende verminderd en investeringen in schone en klimaatvriendelijke productietechnieken worden niet gestimuleerd. Het Europarlement stemt woensdag over een nog verder afgezwakte versie reddingsplan om ditmaal wel een meerderheid te halen. GroenLinks zal slechts delen van dit voorstel steunen in de hoop dat de CO2-prijs aantrekt en de vervuiler weer moet betalen. Eickhout benadrukt dat verdere structurele maatregelen noodzakelijk zijn om het emissiehandelssysteem overeind te houden. Zo moet de achterhaalde Europese doelstelling om in 2020 de CO2-uitstoot met twintig procent te reduceren, verhoogd worden naar dertig procent. Na deze stemming in het Europees Parlement moet nog worden onderhandeld met de Raad.

Amerikaanse en Britse aftapprogramma's: PRISM en TEMPORA
Woensdag - Judith Sargentini

Dankzij klokkenluider Edward Snowden weten we dat Amerikaanse en Britse inlichtingendiensten op ongekend grote schaal persoonlijke gegevens van Europeanen verzamelen en opslaan. Het Europarlement debatteert over het antwoord dat de EU moet geven op deze ernstige aantastingen van de privacy en het communicatiegeheim. Sargentini wil dat het internetbedrijven expliciet verboden wordt om persoonsgegevens van Europeanen over te dragen aan de Amerikaanse inlichtingendiensten. Zij stelde dat eerder voor in haar ontwerprapport over de Europese cloudstrategie. Zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement zelf moeten onderzoeken welke juridische stappen zij kunnen nemen tegen de Britse aftappraktijken, die een schending vormen van Europese mensenrechten.

Toegang tot zorg voor de meest kwetsbaren
Donderdag - Marije Cornelissen

Het Europarlement spreekt zich donderdag uit voor het verbeteren van de toegang tot zorg voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving, zoals mensen met een handicap, ouderen en langdurig werklozen. Het rapport van Groene Europarlementariër Jean Lambert benadrukt dat zorg niet alleen als een kostenpost gezien moet worden. Cornelissen steunt de oproep aan lidstaten en de Europese Commissie om te voorkomen dat de meest kwetsbaren de dupe worden van bezuinigingen op de zorg. De toegankelijkheid en kwaliteit moet gewaarborgd blijven. Cornelissen vindt het ook hoog tijd dat de Europese Commissie met wetsvoorstellen voor zorgverlof komt.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook