Prioriteiten voor GroenLinks in de week van 13 tot en met 16 januari

Dit zijn de prioriteiten voor GroenLinks in de week van 13 tot en met 16 januari.

Sociale zekerheid voor flexibele werknemers en ZZP'ers

Het Europees Parlement stemt op dinsdag over een rapport dat lidstaten aanspoort tot modernisering van hun visie op sociale zekerheid. GroenLinks kreeg daarin onder meer steun voor een oproep om scholingsrechten uit te breiden van vaste werknemers naar flexibele werknemers en ZZP'ers. GroenLinks signaleert dat het door de Europese Commissie aanbevolen arbeidsmarktmodel van 'flexizekerheid' te vaak blijft steken in flexibilisering alleen. Daarbij wordt betere toegang tot sociale zekerheid van flexibele werknemers en ZZP'ers uit het oog verloren. Het rapport roept de Commissie op tot een betere balans.

Debat over vrij verkeer van werknemers

Op initiatief van de Groene fractie debatteert het Europees Parlement op woensdag over het steeds grilligere en grimmigere debat over het vrij verkeer van werknemers en personen. GroenLinks is bezorgd over de verschillende Britse, Duitse maar ook Nederlandse politici die onnodig paniek zaaien over misbruik van sociale zekerheid door werknemers uit Roemenië en Bulgarije, terwijl onderzoek uitwijst dat daarvan geen enkele sprake is. Oplossingen voor werkelijke problemen als uitbuiting en verdringing moeten wat GroenLinks betreft gevonden worden in het stimuleren van reguliere arbeidscontracten, het ontmoedigen van ongewenste constructies als schijnzelfstandigheid en toepassing van het principe van gelijk loon voor gelijk werk in iedere vorm van arbeidsrelatie. Het Europees Parlement levert een constructieve bijdrage met een rapport dat pleit voor betere grensoverschrijdende samenwerking tussen nationale arbeidsinspecties en het respecteren van de internationale norm van een arbeidsinspecteur per 10000 werknemers, waar ook Nederland niet aan voldoet.

Plastic afval

Op dinsdag stemt het Europarlement over een resolutie die het probleem van plastic afval in ons leefmilieu aankaart. Elk jaar belandt er nog tien miljoen ton afval, vooral plastic afval, in onze zeeën en oceanen, wat leidt tot een 'plastic soep'. Elke Europeaan gebruikt gemiddeld tweehonderd plastic tasjes per jaar. De Groenen zijn verantwoordelijk voor wetgeving om deze plastic soep te verminderen: Zo moet het gebruik van plastic tassen uitgefaseerd worden en moeten we stoppen met het gratis weggeven van plastic tasjes.

Openbare aanbesteding

Deze week neemt het Europees Parlement een aantal besluiten over de regels rond openbaar aanbesteden door overheidsinstellingen. Bijna twintig procent van het BNP wordt door overheidsinstellingen aanbesteed en kan dus een belangrijke manier zijn om innovatie te stimuleren. De Groenen vinden dat daarom duurzaam en maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen een voorwaarde zou moeten kunnen zijn in de aanbestedingsregels. Dat zal met deze nieuwe regels mogelijk worden. Daarnaast zijn de Groenen verheugd dat de aanbesteding van watervoorzieningen uit de voorstellen zijn geschrapt.

Kritiek op trojka EU, ECB en IMF

De hoorzittingen over de rol van de Trojka waarin de EU, ECB en IMF zitting hebben, krijgt steeds meer vorm. Deze week vindt een hoorzitting plaats en zullen de eerste bevindingen gepresenteerd worden. Er zijn serieuze aantijgingen van slecht bestuur en contraproductieve ingrepen door de Trojka. De Groenen hebben geijverd voor dit onderzoek en willen dat de bevindingen vergezeld gaan van stevige aanbevelingen. De Groenen vinden dat de Europese Commissie in financiële steunoperaties leidend moet zijn onder strikte democratische controle van het Europees Parlement. De ECB en het IMF zouden geen politieke invloed moeten hebben op de inhoud van de hervormingsprogramma's.

Voedselfraude

Naar aanleiding van het paardenvleesschandaal en andere frauduleuze praktijken in de voedselketen heeft het Europees Parlement een rapport opgesteld om voedselfraude aan te pakken. We weten niet meer wat we eten en we kunnen er niet op vertrouwen wat voedselindustrie ons voorschotelt. GroenLinks houdt zich al lange tijd bezig met de problematiek rondom eten en is daarom erg verheugd met dit rapport dat onder invloed van de Groene Fractie veel is verbeterd. Fraude met labels, zoals het labelen van legbatterij eieren als biologische eieren, moet een halt worden geroepen. Bovendien vinden de Groenen het belangrijk dat de bezuinigen op voedselcontroles worden teruggedraaid en onafhankelijk zijn van de industrie. Om meer inzicht te krijgen in de voedselketen pleit de Groene Fractie bovendien voor kortere voedselketens.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook