Prioriteiten voor GroenLinks in de week van 21 tot en met 24 oktober 2013

Dit zijn de prioriteiten voor GroenLinks in het Europees Parlement in de week van 21 tot 24 oktober 2013

Positie Europarlement voor de klimaattop
Woensdag stemt het Europarlement over haar positie voor de klimaattop volgende maand. Er is nog maar twee jaar te gaan totdat in 2015 het wereldwijde klimaatverdrag afgesloten moet zijn. Europa dreigt haar leidende rol te verliezen in het proces, tenzij het ambitieuze voorstellen op tafel legt. Op initiatief van GroenLinks zal er gestemd worden over het verhogen van het klimaatdoel voor 2020 en de inzet om in 2030 tenminste 50% minder CO2 uit te stoten. GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout neemt namens het Europarlement aan de jaarlijkse VN-klimaatonderhandelingen deel.

Europese Raad
Door de Duitse verkiezingen heeft Europese besluitvorming over het versterken van de euro-economie maanden vertraging opgelopen. Ondertussen kampt Europa nog altijd met zombiebanken die geen investeringen meer kunnen financieren. Om schoon schip te maken is met spoed een volledige bankenunie nodig met een Europees resolutiemechanisme en een door banken gefinancierde stroppenpot. GroenLinks wil dat Nederland en andere landen Duitsland wijzen op hun gebroken beloftes daarover. De regeringsleiders spreken daarnaast over de verdieping van de economische en monetaire unie. GroenLinks wil dat de Europese Raad haast maakt om een sociale dimensie in het economisch en begrotingsbeleid in te bouwen. Bij discussies over 'hervormingscontracten' zou de focus wat GroenLinks betreft moeten liggen op de democratische controle.

Opschorting SWIFT-verdrag als gevolg van NSA-aftapschandaal?
Het Europees Parlement stemt over een voorstel van de groene, sociaaldemocratische en liberale fracties om het SWIFT-verdrag met de Verenigde Staten op te schorten. De door klokkenluider Edward Snowden gelekte documenten leveren sterke aanwijzingen dat de NSA de in België en Nederland gevestigde betaaloperator SWIFT aftapt. Directe onderschepping van gegevens over internationale betalingen gaat lijnrecht in tegen het SWIFT-verdrag dat de toegang tot deze gegevens regelt.
De Groenen waren van meet af aan tegen het SWIFT-verdrag en zien hun gelijk bevestigd. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini hoopt dat het Europarlement deze keer een vuist maakt tegen de Amerikaanse datagraaierij. Omdat de grootste fractie – de christendemocraten – tegen opschorting van het SWIFT-verdrag is, is de uitslag van de stemming ongewis.

Resolutie over vluchtelingenstromen via de Middellandse Zee
Na het bootvluchtelingendrama bij Lampedusa op 3 oktober, dat aan meer dan 300 vluchtelingen het leven kostte, zonk er op 11 oktober nog een boot met vluchtelingen waarbij zeker 34 mensen om het leven kwamen. Deze gebeurtenissen zijn het bewijs voor het onmenselijke vluchtelingen- en asielbeleid dat Europa voert. Als er niet iets aan dit beleid verandert, is het slechts een kwestie van tijd voordat er weer een boot met vluchtelingen zinkt. De Groenen pleiten in het Europarlement daarom voor meer legale inreis-mogelijkheden voor vluchtelingen, zodat de vluchtelingen voor hun asielaanvraag in Europa niet langer overgeleverd zijn aan mensensmokkelaars en een overtocht in gammele bootjes. Ook roept de Groene Groep in het Europarlement op om tot een eerlijkere verdeling van de opvang van vluchtelingen te komen tussen de EU lidstaten. Tot slot herhaalt de Groep dat het terugsturen van boten met vluchtelingen in strijd is met het internationale recht en dat vluchtelingen niet langdurig opgesloten mogen worden.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook