Prioriteiten voor GroenLinks in de week van 3 tot en met 6 februari

Dit zijn de prioriteiten voor GroenLinks in de week van 3 tot en met 6 februari.

Strafrechtelijke sancties op marktmanipulatie
De EU trekt lessen uit een lange reeks financiële schandalen zoals de manipulatie van de Libor- en Euribor-indexen en van wisselkoersen. Deze nieuwe richtlijn verzekert dat er in elke lidstaat strafrechtelijke sancties komen te staan, waaronder gevangenisstraf, op ernstige vormen van marktmanipulatie en handel met voorkennis. De kans op passende bestraffing van dit soort wangedrag neemt daardoor toe, ook in Nederland. De Groene fractie heeft zich met succes ingezet voor een breed toepassingsbereik van de richtlijn, zodat ook de manipulatie van derivatenhandel buiten reguliere handelsplatforms strafbaar wordt gesteld.

Hervorming antidumpingbeleid: een impuls voor eerlijke globalisering
Voor het eerst worden sociale en milieustandaarden medebepalend voor het antidumpingbeleid van de EU, zo stelt de commissie Buitenlandse Handel voor op initiatief van de Groene fractie. Wanneer de Europese Commissie vaststelt dat een derde land dumping bedrijft op de Europese markt en daarmee het belang van de EU schaadt, komt de antidumpingheffing hoger te liggen in het geval het betreffende land de basisverdragen van de ILO en internationale milieuverdragen niet naleeft. (De lesser-duty rule mag dan niet worden toegepast.) Een impuls voor eerlijke globalisering.

De stemming op woensdag kan spannend worden, want een groot deel van de conservatieve EVP-fractie van rapporteur Fjellner is tegen het meewegen van sociale en milieustandaarden.

Bankenunie: EP stemt over resolutiemechanisme voor omvallende banken
Het Europees Parlement staat lijnrecht tegenover de ministers van Financiën bij het resolutiemechanisme voor omvallende banken. Deze week bevestigen Europarlementariërs hun standpunt dat er een effectieve Europese aanpak moet komen die belastingbetalers beschermt bij nieuwe bankenreddingen. GroenLinks heeft grote zorgen over de aanpak die de ministers voorstellen. Die is gebaseerd op het behoud van nationale bevoegdheden, zonder goede democratische controle en zo complex dat bij een dreigend failliet onmogelijk een snel besluit kan worden genomen over het afwikkelen van een bank. Een bankenunie die de bankensector zelf zijn risico's laat dragen en een einde maakt aan de gijzeling van de Europese economie verdwijnt daarmee uit het zicht. GroenLinks roept Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem en zijn collega's op om snel te bewegen in de richting van de voorstellen van het Europarlement.

Akkoord over aanpak uitbuiting seizoensarbeiders
Tot op heden is seizoenarbeid in de EU grotendeels ongereguleerd. Met de stemming over de richtlijn seizoensarbeid aanstaande woensdag komt daar verandering in. De richtlijn bevat regels over toegang en verblijf van non-EU burgers die werken in seizoensgebonden sectoren, zoals de aspergeteelt en het toerisme. Het is daarmee de eerste arbeidsmigratiewetgeving op Europees niveau die zich specifiek focust op laaggeschoold werk. Het doel van deze wetgeving is het legaliseren van een sector waarin veel illegaal gewerkt wordt. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini heeft namens de Groenen onderhandeld op dit dossier. Het door het Europees Parlement en de Raad van Ministers gesloten compromis is een eerste stap naar erkenning van rechten van seizoenarbeiders en de plichten van hun werkgevers. Met deze nieuwe regelgeving wordt de uitbuiting van seizoenarbeiders aangepakt.

Meer ambitie in het Klimaat- en Energiepakket 2030
Het Europees Parlement debatteert over haar positive voor het klimaat- en energiepakket 2030. De Groenen verwelkomen de steun van het Parlement voor bindende doelen op duurzame energie, energiebesparing en beperking uitstoot. De Groenen stellen zich lijnrecht op tegenover de slappe voorstellen van de Europese Commissie. GroenLinks heeft een zevenpuntenplan opgesteld om werk te maken van de energietransitie en klimaatverandering. De Groenen hopen op steun van het Parlement voor ambitieuze bindende doelen die klimaatverandering tegen gaan en de economie aanjagen.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook