Prioriteiten voor GroenLinks in de week van 9 tot en met 12 december

Dit zijn de prioriteiten voor GroenLinks in het Europees Parlement in de week van 9 tot en met 12 december.

Onderhandelingen handelsakkoord EU - Canada
Bas Eickhout - dinsdag

De resolutie die de commissie Buitenlandse Zaken voorlegt aan het Europarlement, neemt een voorschot op goedkeuring van het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA), waaraan de Canadese regering en de Europese Commissie op dit moment de laatste hand leggen. GroenLinks heeft daar ernstige bezwaren tegen. CETA bevat omstreden bepalingen over Investor-State Dispute Settlement. ISDS stelt bedrijven in staat om – buiten de rechter om – schadevergoeding te eisen van overheden wanneer nieuwe sociale of milieuregelgeving hun winsten aantast. De dreiging met zware schadeclaims zet de democratie onder druk.
CETA schept een precedent voor het vrijhandelsakkoord waarover de EU onderhandelt met de VS. Ook daarin dreigt ISDS te worden opgenomen. De Tweede Kamer is daar bezorgd over. Zij nam vorige week een motie van GroenLinks-fractievoorzitter Bram van Ojik aan over de risico's van ISDS.

Diepzeevisserij
Bas Eickhout - dinsdag

Omdat de zee op normale dieptes is leeggevist, gaan vissers steeds dieper op zoek naar vis. Dit diepe zeewater is een ecologische bron van zeldzame vissen, planten en koralen, die door de diepzee-omstandigheden ook nog eens heel langzaam groeien. De VN roept lidstaten op om de diepzeebodem te beschermen, maar de EU heeft daar tot nu toe geen gehoor aan gegeven. Met aanname van dit rapport komt daar mogelijk verandering in. GroenLinks pleit voor een uitfasering van de meest schadelijke vorm van visserij voor de bodem, zoals het gebruik van sleepnetten. Deze uitfasering is ook opgenomen in het voorstel van de Europese Commissie, maar de visserijcommissie van het Europarlement wilde dit niet in de wetgeving opnemen.

Emmissiehandelssysteem
Bas Eickhout - dinsdag

De hoeksteen van het Europees klimaatbeleid staat op omvallen. Dinsdag stemt het Europarlement daarom waarschijnlijk in met een reddingsboei om de CO2-markt uit het slop te halen. Ook wel backloading genoemd: het uitstellen van veiling van 900 miljoen CO2-rechten. De maatregel is hard nodig en liep – vanwege de rechts-conservatieve onverzettelijkheid – al teveel vertraging op. Voor GroenLinks is backloading slechts een tijdelijke maatregel die snel opgevolgd moet worden met fundamentele oplossingen om de CO2-markt te repareren. Deze structurele maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit ophoging van het gedateerde doel om in 2020 twintig procent minder CO2 uit te stoten en het uit de markt halen van het overschot aan CO2-rechten.

Europese Cloud
Judith Sargentini - dinsdag

Het Europees Parlement stemt over een rapport dat oproept tot de ontwikkeling van een Europese cloudindustrie. Sargentini stelt dat een eigen, Europese, cloudindustrie de enige manier is om gegevens te beschermen tegen Amerikaanse datagraaierij en tegen misbruik door criminelen. Het rapport is de reactie op de cloudcomputing-strategie die eurocommissaris Neelie Kroes een jaar geleden publiceerde.

Europese steun voor werknemers bij massa-ontslag
Marije Cornelissen - woensdag

Het Europarlement kan op woensdag instemmen met het voortzetten van het Europees Globaliseringsfonds voor de periode 2014-2020. Het fonds biedt door onder andere opleiding, omscholing en sollicitatiebegeleiding steun aan werknemers die hun baan kwijtraken bij een massa-ontslag,. Nederland heeft in de afgelopen jaren verschillende keren een beroep gedaan op het globaliseringsfonds. GroenLinks verbeterde het fonds door in de wetgeving op te nemen dat de omscholingstrajecten die gefinancierd worden uit het fonds rekening moeten houden met de toekomstperspectieven van sectoren. Zo kan het fonds een bijdrage leveren aan het begeleiden van werknemers naar werk in een duurzamere economie.

Automatische gegevensuitwisseling voor aanpak belastingontwijking
Bas Eickhout - woensdag

Het Europarlement geeft woensdag een advies over het wetsvoorstel van de Europese Commissie voor automatische uitwisseling van belastinggegevens. GroenLinks steunt deze wetgeving die een belangrijk wapen is in de strijd tegen de opsporing van belastingontwijking en -fraude. Bij de stemming over het advies zal GroenLinks proberen om de afzwakking van het voorstel door de christendemocraten ongedaan te maken, door ervoor te zorgen dat de informatie-uitwisseling niet deels vrijblijvend is, maar echt verplicht. GroenLinks blijft inzetten op een EU-verdragswijziging waarbij wetgeving om belastingontwijking aan te pakken niet langer met unanimiteit besloten hoeft te worden. Deze stroeve besluitvorming speelt belastingontwijkers in de hand. Dinsdag dreigen de ministers van Financiën om dezelfde reden opnieuw geen overeenstemming te kunnen bereiken over Europese afspraken over de belasting op spaartegoeden.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook