Raamwerk EU-energiebeleid tot 2030 zet stapje in goede richting

Straatsburg, 13 november - Het Europees Parlement heeft dinsdag drie stuks wetgeving aangenomen waarmee de ruggengraat van de Europese Energie Unie is neergezet. Daarmee staat het Europese energiebeleid tot 2030 grotendeels vast. GroenLinks-Europarlementariër en medeonderhandelaar Bas Eickhout: “Gezamenlijk vormen deze drie stukken wetgeving de ruggengraat van de Europese Energie Unie. We weten nu dat de EU minimaal 32,5 procent efficiënter om moet gaan met energie en 32 procent duurzame energie moet opwekken in 2030.”

Het gaat om de Richtlijn Duurzame Energie, de Richtlijn Energie-efficiëntie en de Richtlijn voor het Beheer van de Energie Unie. Eickhout: “Deze drie stukken wetgeving gaan nog niet de omslag teweegbrengen die nodig is en dat is deels te wijten aan de Nederlandse regering, die weinig actief was op deze onderwerpen. Toch is het eindresultaat wederom een stapje in de juiste richting."

Beheer van de energie-unie

Om de doelstellingen van het Parijsakkoord te halen en de energieprijzen zo laag mogelijk te houden, is een goed functionerende Europese energiemarkt nodig. Daarom moeten nationale energiemarkten beter op elkaar worden afgestemd. De zogeheten Energie Unie moet dat bewerkstelligen. Een goed geïntegreerde Energie Unie vraagt om planning en toezicht, de regels daarvoor zijn nu vastgelegd in de Richtlijn voor het Beheer van de Energie Unie.

Eickhout: “Deze wetgeving legt onder ander vast hoe lidstaten moeten garanderen dat ze gezamenlijk de doestellingen voor duurzame energie en energie-efficiëntie halen. Ook is het idee van een CO2-budget voor het eerst in een EU-wet opgenomen. Daarmee wordt erkend dat er nog maar een maximale hoeveelheid CO2 is dat de EU als geheel mag uitstoten. De exacte getallen moeten nu verder uitgewerkt worden door de Europese Commissie.”

Duurzame energie

Tot en met 2020 heeft de Europese Unie een doelstelling van 20 procent duurzame energie, dat is onder andere de drijfveer achter het Nederlandse energieakkoord. Nu is er een nieuwe doelstelling van 32 procent voor 2030 vastgesteld, die in 2023 omhoog bijgesteld kan worden.  Eickhout: "Een einduitkomst waar ik mee kan leven. Het geeft een duidelijk signaal aan de energiesector. Investeerders weten welke kant de EU opgaat."

Bas Eickhout is hoofdonderhandelaar op het bio-energie gedeelte van de nieuwe wetgeving: "Het is onder andere gelukt om ervoor te zorgen dat er geen directe Europese stimulans meer zit achter het gebruik van biobrandstoffen gemaakt uit voedselgewassen. Daarnaast is er voor het eerst in EU-wetgeving opgenomen dat er een uitfasering moet komen van de meest schadelijke biobrandstoffen, waar sowieso palmolie onder valt.

Energie-efficiëntie

Ook zijn er nieuwe afspraken omtrent energiebesparing gemaakt. Eickhout: “Besparingen betalen zichzelf terug via een lagere energierekening. Maar aangezien overheden, bedrijven en huishoudens vaak enkel naar de kortere termijn kijken, komen de benodigde besparingen niet van de grond. Ambitieuze wetgeving hierop is dus hard nodig.”

“Dankzij de Europese Groenen is nu afgesproken dat we in 2030 met 32,5 procent zuiniger om moeten gaan met energie. Het was een flink gevecht om dit getal te krijgen, met name vanuit de Commissie en de EU-landen was er veel weerstand. Toch is het gezien de enorme potentie van energiebesparing nog niet voldoende. Net als de doelstelling voor duurzame energie, is de doelstelling voor energie-efficiëntie echter gekoppeld aan de herzieningscyclus van het Parijsakkoord, dat betekent dat we in 2023 een kans krijgen om de doelstellingen verder op te hogen”, aldus Eickhout.

Volgende halte

"Al met al is er weer in stap in de juiste richting gezet, maar we zijn er nog lang niet. Volgende halte voor de vormgeving van de Energie Unie is bijvoorbeeld de wetgeving omtrent 'capaciteitsbetalingen' die momenteel onderhandeld wordt, daar moeten we zorgen dat het niet mogelijk wordt voor EU-landen om onder het mom van 'energiezekerheid' subsidies te kunnen geven om onrendabele fossiele energiecentrales open te houden.”

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook