Reactie GroenLinks op veto Hongarije en Polen bij meerjarenbegroting

Brussel, 16 november 2020 - Midden in de coronacrisis lijken Hongarije en Polen de Europese begroting en het herstelfonds te gijzelen, omdat ze het oneens zijn met de mogelijkheid om Europese subsidies in te houden wanneer landen de rechtsstaat schenden. GroenLinks roept regeringsleiders op om niet te buigen voor de dreigementen van Hongarije en Polen.

Europarlementariër Bas Eickhout: “Compromissen sluiten hoort bij de Europese politiek. Maar dit is geen gewoon meningsverschil. Polen en Hongarije minachten het fundament van de Europese samenwerking: respect voor de democratie en de rechtsstaat. Het is tijd voor een duidelijke boodschap van Premier Rutte en andere regeringsleiders aan Orbán en Morawiecki: wij bewegen geen millimeter in de richting van autoritaire regeringen.”

Europarlementariër Tineke Strik: “Er is grote druk om de meerjarenbegroting en het herstelfonds snel goed te keuren. Maar het zou een fout zijn om te buigen voor de kritiek uit Hongarije en Polen. De toestand van de democratie en rechtsstaat in deze landen verslechtert ondanks de zware Artikel 7-procedures. Als de rechtsstaattoets voor het verkrijgen van Europese subsidies verder wordt afgezwakt, kunnen Fidesz en PiS ongestraft doorgaan met het slopen van onafhankelijke media, rechtspraak en de bescherming van minderheden. Dat zou ook een fataal signaal zijn voor andere regeringsleiders die dreigen af te glijden.”

 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

 

 

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

 

 

Webbericht op website GroenLinks Europa:

Deel dit bericht