Sargentini bokst grote stap in transparantie belastingontduiking voor elkaar

Straatsburg, 16 december – Zojuist hebben het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese Raad een akkoord bereikt over de richtlijn Witwassen. Sargentini onderhandelde namens het Europees Parlement over deze wetgeving. In de vorige periode schreef zij het rapport dat het mandaat van het Europees Parlement vastlegde. Daarin streed zij voor een uiteindelijk belanghebbende register waaruit zou moeten blijken wie achter de wirwar van bedrijfsconstructies uiteindelijk de begunstigde is. Zowel de Commissie als de lidstaten zagen aanvankelijk niets in dit voorstel en wilden de schimmigheid in stand houden. Sargentini is dan ook verheugd dat haar strijd op dit punt tot succes heeft geleid.

Sargentini: “De aanhouder wint, blijkt in dit dossier. Het is een mooie dag voor transparantie en een slechte dag voor diegenen die dachten in het geniep belasting te ontlopen.”

Zwart geld dat verdiend wordt met corruptie, fraude, drugshandel en andere criminele activiteiten wordt vaak witgewassen door gebruik te maken van ingewikkelde bedrijfsstructuren en brievenbusfirma's. Grote bedrijven die belasting ontduiken maken gebruik van dezelfde ondoorzichtige structuren om de fiscus om de tuin te leiden. Transparantie in bedrijfsstructuren leidt ertoe dat belastingontduikers en criminelen zich niet langer kunnen verschuilen achter schimmige bedrijfsstructuren. Om deze transparantie te bereiken is volgens Sargentini een publiek register van uiteindelijke belanghebbenden onmisbaar. “Bedrijfsstructuren worden blootgelegd: welke eigenaar verschuilt zich achter een bedrijf, of hoe is de piramide van bedrijven opgebouwd?”

In het akkoord is nu het register opgenomen. Dit maakt het mogelijk dat journalisten, overheden en NGO’s inzage hebben in de gegevens van bedrijven. Nederland was een van de dwarsliggers in dit dossier. Zoals bekend laten veel bedrijven via Nederland hun belasting lopen om die juist te ontwijken. Nu kan nog niet gezien worden wie uiteindelijk hier belang bij heeft. “Aan die praktijk maken we nu een einde en dat is ook van groot belang voor inzicht op de praktijk van belastingontwijking door multinationals.”

Belastingontwijking is in principe legaal. Een bedrijf volgt de bestaande wetgeving en slaagt erin om met brievenbusfirma's via bijvoorbeeld gunstige belastingwetgeving in Ierland of afspraken met de belastingdienst in Nederland zo min mogelijk belasting te betalen.  Dankzij LuxLeaks staat belastingontwijking vol in de schijnwerpers. Ook tegen belastingontwijking helpt een register van uiteindelijke belanghebbenden. “Zo kunnen we veel sneller ontrafelen welke bedrijven achter de brievenbusfirma's zitten en kan publieke druk daar verandering in brengen,” aldus Sargentini.

 

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook