Sargentini: Europese voorstellen asielbeleid zijn teleurstellende stap achteruit

BRUSSEL, 4 mei - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini is teleurgesteld in de voorstellen van de Europese Commissie om het Europees asielbeleid te hervormen. “Het voorstel is een stap achteruit. Waar we juist behoefte hebben aan meer Europese samenwerking, verscherpt de Commissie de weeffouten die er nu al inzitten. En daar zijn vluchtelingen de dupe van.”

De Europese Commissie krijgt het niet voor elkaar om asielzoekers eerlijk over de EU-landen te verdelen, concludeert Sargentini na het zien van de plannen om de Dublinverordening te herzien. “We zien in Griekenland en Italië dat het systeem vastloopt en toch blijft een grondige hervorming uit. Sterker nog: ze krijgen meer op hun bord.”

Sargentini wijst vooral een gebrek aan draagvlak onder EU-landen als oorzaak aan. Volgens de huidige Dublinregels is het EU-land waar de asielzoeker het eerste aankomt verantwoordelijk voor de asielprocedure. In de praktijk leidt dat tot een situatie waarbij de Europese grenslanden als Italië en Griekenland overbelast raken en een nette asielprocedure niet kunnen garanderen. Andere EU-landen – vooral die in Oost-Europa – halen daar hun schouders over op en weigeren om een echte hervorming van Dublin te ondersteunen.

De EU-landen moeten volgens de voorstellen allemaal veilige derde landen erkennen. Als een vluchteling uit zo'n 'veilig' land komt voordat hij in Europa asiel aanvroeg, dan moet het eerste Europese land de vluchteling meteen terugsturen. Sargentini: “Het idee om Turkije als veilig derde land aan te wijzen is al discutabel, om nog maar te zwijgen over de suggestie om Libië als veilig lang aan te wijzen.”

Verder perkt het voorstel de mogelijkheden in voor landen om op basis van humanitaire gronden toch vluchtelingen op te nemen, zoals Duitsland en Nederland afgelopen zomer deden. Zelfs alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden (in tegenspraak met een eerdere beslissing van de Europese rechter) gedwongen teruggestuurd moeten worden.

Sargentini maakt zich ernstige zorgen over de rechten van vluchtelingen in het nieuwe wetsvoorstel. Ze zal de uitwerking van de plannen, die het Europees Parlement en de Europese ministers op een later moment zullen behandelen, scherp in de gaten houden. Samen met haar Groene collega's schreef Sargentini een alternatief plan voor een Europees asielbeleid. Dat bevat onder andere een voorstel dat asielzoekers slimmer over Europa verdeelt.

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook