Sargentini op EU-Afrika-top in Ivoorkust

BRUSSEL, 24 november - GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini bezoekt Ivoorkust in het kader van de Afrikaanse Unie-EU top. Sargentini neemt deel aan de parlementaire top van de EU en de Afrikaanse Unie. Vertegenwoordigers van het Pan Afrikaanse Parlement en het Europees Parlement bespreken onder meer de migratie van Afrikaanse jeugd naar de Europese Unie en komen aan de vooravond van de AU-EU top met een gezamenlijke verklaring die wordt gepresenteerd aan wereldleiders op de top. 

Tijdens haar bezoek aan Ivoorkust zal ze naast de formele vergaderingen ook een aantal ontwikkelingsprojecten ter plaatse bezoeken waar concreet invulling wordt gegeven aan het bestrijden van werkloosheid. Ze gaat onder andere naar een centrum dat jongeren ondersteunt en begeleidt naar werk en naar een bananenplantage die financieel gesteund wordt door de EU om de agrarische sector te ondersteunen en handel met de EU te bevorderen.

Met de Internationale Organisatie voor Migratie bespreekt ze de projecten in Ivoorkust die worden gefinancierd vanuit het EU-noodfonds voor Afrika. Deze projecten zijn gericht op het aanpakken van de grondoorzaken van migratie en de re-integratie van teruggekeerde vluchtelingen. Met het IOM bezoekt ze een van deze projecten.


Achtergrondinformatie:
Op 29 en 30 november vindt de vijfde top van de Afrikaanse Unie en de Europese Unie plaats in Abidjan, Ivoorkust. Europese en Afrikaanse regeringsleiders komen bijeen om de samenwerking tussen de Afrikaanse Unie en de EU te bespreken en verder vorm te geven.
Het is een belangrijk moment om voortgang te bespreken, 10 jaar na het overeenkomen van de gemeenschappelijke EU-Afrika strategie. De top vindt in principe iedere drie jaar plaats, afwisselend in Afrika en Europa. Dit jaar worden de Afrikaanse regeringen voor het eerst vertegenwoordigd door de Afrikaanse Unie. Centraal thema van de top is 'Investeren in de jeugd met het oog op een duurzame toekomst' een belangrijke discussie aangezien 60% van de inwoners in Afrika onder de 25 jaar is.

Voorafgaand aan de AU-EU top vindt de parlementaire top plaats, op 27 en 28 november in Abidjan, Ivoorkust. Hieraan nemen vertegenwoordigers van het Pan Afrikaanse Parlement en het Europees Parlement deel.

De relatie van de EU met Afrika  staat momenteel in het teken van migratie. Om de asiel- en migratiecrisis aan te pakken besloot de EU in 2016 migratiepartnerschappen met Afrikaanse landen te sluiten. Bij een migratiepartnerschap stelt de EU gunstige handelsvoorwaarden, financiële steun en visa-liberalisering in het vooruitzicht of dreigt bij gebrekkige samenwerking te korten in ontwikkelingsgelden. In ruil moeten de landen hun grenzen beter bewaken en vluchtelingen terugnemen als zij in Europa zijn uitgeprocedeerd. De EU focust zich in het kader van de migratiepartnerschappen op vijf prioriteitslanden: Niger, Nigeria, Senegal, Mali en Ethiopië.

De EU heeft ook een noodfonds voor Afrika opgezet. De EU heeft 3 miljard euro ter beschikking gesteld, de EU-lidstaten dragen mondjesmaat bij. Het noodfonds is voor het grootste deel gevuld met geld afkomstig uit het ontwikkelingsbudget van de EU. Geld dat geoormerkt is voor het bestrijden van armoede en ongelijkheid en voor de opbouw van een goed functionerende rechtsstaat. Uitgangspunt van de migratiestrategie van de EU is het bestrijden van de  grondoorzaken van migratie. Volgens GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini moet de focus van de migratiestrategie dan ook liggen op de aanpak van werkloosheid, armoede, voedseltekorten, falende rechtstaten en conflicten. Ze schreef hier een uitgebreid artikel over: Hoe voorkomen we de volgende vluchtelingencrisis

Meer informatie:

Neem voor meer informatie of interviewverzoeken contact op met Lowie Kok, persvoorlichter GroenLinks Europa
Telefoon: +31 634 930 173
E-mail: lowie.kok@ep.europa.eu

Kijk voor extra informatie ook op het Mediacentrum van GroenLinks Europa.

Deel dit bericht

TwitterFacebook